เกี่ยวกับ custom template GCMS7

ถ้าผมทำการ custom templateเอง อยากถามว่า id, class หรือ tax ไหนที่จำเป็นต้องมี(ขาดไม่ได้)

ขอบคุณครับ
05 มิ.ย. 2556 1 938

จริงๆแล้วก็แค่ #content, #wait ครับ ที่ขาดไม่ได้ นอกนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ (ซึ่ง id อิ่นๆ อาจสัมพันธ์กับ jacascript ละครับ)นอกนั้นที่อาจมีได้ก็เช่น #topmenu, #login-box, #db_elapsed, #db_quries ซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ได้ครับส่วนบางคนที่อาจเคยสังเกตุ template ของผมหลายๆอัน แลเวเห็นว่ามันมี id หรือ class เหมือนๆกัน จริงๆแล้วสาเหตุที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะ เพื่อให้ง่ายต่อการดัดแปลงและจดจำครับ เนื่องจากผมเป็นคนออกแบบเองส่วน css default ซึ่งใช้โดย script ปกติจะอยู่ใน gcms.css ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^