ปัญหารัน capchap ไม่ออกครับ

จาก code 



<?php

session_start();



$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] = dirname(dirname(__FILE__));

$targetPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];



function generateCode($characters) {

    mb_internal_encoding('UTF-8');

    mb_regex_encoding('UTF-8');

    $possible = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';

    $count_mb = mb_strlen($possible);

    $code = '';

    $i = 0;

    while ($i < $characters) { 

        $random_position = mt_rand(0, ($count_mb-1));

            $code .= mb_substr($possible, $random_position, 1, 'UTF-8');

            $i++;

    }

    return $code;

}

header("Content-type: image/png");

$font = $targetPath."/capcha/font/angsab.ttf";

$_SESSION["security_code"] = $code = generateCode($_GET['characters']);

$im = imagecreate($_GET['width'], $_GET['height']);  

$white = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255); 

$black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0); 

imagefill($im, 0, 0, $black);

imageTTFText($im, 20, 0, 6, 18, $white, $font, $code);

imagepng($im); 

imagedestroy($im);





รันใน loccalhost มันแสดงครับ  พออัพขึ้น  server กลับไม่ แสดง ครับ  พยายามแก้
Path   ก็ไม่เป็นผล ครับ





ขอความช่วยเหลือ จากผู้รู้ครับ  ขอความกรุณาชี้แนะหน่อย ครับ.........



จากภาพ  ด้านล่าง  code คนละอัน  แต่  path  ลิ้งไปที่เดียวกัน ครับ







----------------------------------+++++++++++++++++++-----------------------------------


 
31 พ.ค. 2556 2 901

มีหลากหลายสาเหตุนะครับ ถ้าโค้ดด้านบนถูกต้อง สามารถแสดงผลได้บน localhost ลองตรวจสอบ



ขั้นแรก echo $targetPath ออกมาดูก่อนเลย (ทำได้โดยเรียกไปที่ไฟล์นี้โดยตรงบน server) ตรวจสอบดูว่าค่าที่ได้ถูกต้องหรือไม่

ขั้นต่อไป font ถูกต้องหรือเปล่า มีอยู่จริงบน server หรือเปล่า

ถ้าทุกอย่างมีอยู่จริง server อาจไม่ suport บางฟังก์ชั่น เช่น imageTTFText หรือ อาจไม่ support กับ ฟ้อนต์



ในชั้นนี้ถ้ามี error อาจได้เห็น error และแก้ไขได้



การแก้ไข อาจถึงกับต้องเปลี่ยนฟังกืชั่นใช้งานกันแหละครับ (ลองแงะจาก GCMS ดูก้ได้)
#1

คครับ ขอบคุณครับ อาจารย์........
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^