ปรับขนาดของกลุ่มบทความ DIV ไม่ได้

ผมกำลังกดหนดขนาดของกลุ่มบทความน่ะครับ แต่ผมลองใส่
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
แบบนี้ลงไปเพิ่มทดสอบ ข้อความมันแตกยาวออกจากขนาดที่กำหนด ตรงนี้จะแก้ไขยังไงดีครับ ลองหลายวิธีแล้ว CSS ครับ

 

11 พ.ย. 2555 1 1,034

555++ทำใจครับ ข้อความแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อความของคนปกติ ดังนั้น ถ้ามันจะแสดงผลไม่ปกติ ก็ปล่อยมันไปเถอะครับวิธีแก้ไขก็พอมีครับ แต่ไม่มีวิธีไหน 100% มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับ

1.ตัดคำด้วย PHP ฟังก์ชั่น wordwrap($str) หรือวิธีอื่นๆก้ได้ครับตามถนัด วิธีนี้มีข้อเสียคือ มันตัดคามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด ดังนั้นบางคำท้ายบรรทัดมันอาจไม่เป็นคำได้ เช่น ตัวอักษรกับสระ อาจอยู่คนละบรรทัด

2.ใช้ CSS บังคับให้มันแสดง scrollbar หรือ ซ่อแนส่วนที่เกินไปเลยก้ได้ ด้วย overflow

3.ใช้ table แทน div เพราะ table จะมีการตัดคำที่ดีกว่า div

4.ปล่อยมันไป แล้วจัการควบคุมการแสดงผลของพื้นหลัง ไม่ต้องขยายตามข้อความ เพื่อไม่ให้เว็บไซต์เสียรูปแบบ (ผมใช้วิธีนี้)
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^