ช่วยแนะนำ code การสืบค้น โดยการดึงข้อมูลตาราง 4 ตาราง

นำ code มาใช้ในการเขียนโปรแกรม
31 ต.ค. 2555 1 1,104

:46:ถ้าจะถามถึงการค้นหาจากหลายๆตารางก็สามารถทำได้ครับด้วยการ JOIN หรือการ UNIONส่วนจะเขียน QUERY ยังไงนั้นก็จนใจจะตอบครับ เพราะข้อมูลที่ให้มาน้อยนิดเหลือเกิน ให้ลองค้นหาวิธีตาม keyword ด้านบน ดูละกันครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^