ช่วยดูให้หน่อยค่ะ

ถ้ามันเกิด error อย่างนี้ คืออะไรอ่ะค่ะคือต้องส่งพรุ่งนี้แล้วอ่าค่ะช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ


Error 2 Operator '+' cannot be applied to operands of type 'System.Windows.Forms.TextBox' and 'System.Windows.Forms.TextBox' D:\calculation2\calculation2\Form1.cs 105 43 calculation2
โค้ด ค่ะ


 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)


        {


            {


                double watt, count, day, hour;


                double unit1, unit2, unit3, unit4, unit5, unit6, unit7, unit8, unit9, unit10, unit11;


                


 


                watt = double.Parse(textBox12.Text);


                count = double.Parse(textBox1.Text);


                hour = double.Parse(textBox25.Text);


                day = double.Parse(textBox36.Text);


                unit1 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox37.Text = Convert.ToString(unit1);


 


                watt = double.Parse(textBox13.Text);


                count = double.Parse(textBox2.Text);


                hour = double.Parse(textBox26.Text);


                day = double.Parse(textBox23.Text);


                unit2 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox46.Text = Convert.ToString(unit2);


 


                watt = double.Parse(textBox14.Text);


                count = double.Parse(textBox3.Text);


                hour = double.Parse(textBox27.Text);


                day = double.Parse(textBox24.Text);


                unit3 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox47.Text = Convert.ToString(unit3);


 


                watt = double.Parse(textBox15.Text);


                count = double.Parse(textBox4.Text);


                hour = double.Parse(textBox28.Text);


                day = double.Parse(textBox38.Text);


                unit4 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox48.Text = Convert.ToString(unit4);


 


                watt = double.Parse(textBox16.Text);


                count = double.Parse(textBox5.Text);


                hour = double.Parse(textBox29.Text);


                day = double.Parse(textBox39.Text);


                unit5 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox49.Text = Convert.ToString(unit5);


 


                watt = double.Parse(textBox17.Text);


                count = double.Parse(textBox6.Text);


                hour = double.Parse(textBox30.Text);


                day = double.Parse(textBox40.Text);


                unit6 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox50.Text = Convert.ToString(unit6);


 


                watt = double.Parse(textBox18.Text);


                count = double.Parse(textBox7.Text);


                hour = double.Parse(textBox31.Text);


                day = double.Parse(textBox41.Text);


                unit7 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox51.Text = Convert.ToString(unit7);


 


                watt = double.Parse(textBox19.Text);


                count = double.Parse(textBox8.Text);


                hour = double.Parse(textBox32.Text);


                day = double.Parse(textBox42.Text);


                unit8 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox52.Text = Convert.ToString(unit8);


 


                watt = double.Parse(textBox20.Text);


                count = double.Parse(textBox9.Text);


                hour = double.Parse(textBox33.Text);


                day = double.Parse(textBox43.Text);


                unit9 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox53.Text = Convert.ToString(unit9);


 


                watt = double.Parse(textBox21.Text);


                count = double.Parse(textBox10.Text);


                hour = double.Parse(textBox34.Text);


                day = double.Parse(textBox44.Text);


                unit10 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox54.Text = Convert.ToString(unit10);


 


                watt = double.Parse(textBox22.Text);


                count = double.Parse(textBox11.Text);


                hour = double.Parse(textBox35.Text);


                day = double.Parse(textBox45.Text);


                unit11 = (watt / 1000 * count) * hour * day;


                textBox55.Text = Convert.ToString(unit11);


 


 


               


                SumBox = Convert.ToString(textBox37 + textBox46 + textBox47 + textBox48 +textBox49 +textBox50 +textBox51 + textBox52 +textBox53 + textBox54 +textBox55);


                


            }     


           


        }


                


    


        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)


        {


 


            {


                double total;


                double Sum = Convert.ToDouble(textBox37.Text);


                double service = 8.19;


 


                if (Sum <= 15)


                {


                    total = (Sum * 1.8632) + service;


                }


 


                else if (Sum <= 25)


                {


                    total = (Sum * 2.5026) + service;


                }


                else if (Sum <= 35)


                {


                    total = (Sum * 2.7549) + service;


                }


                else if (Sum <= 100)


                {


                    total = (Sum * 3.1381) + service;


                }


                else if (Sum <= 150)


                {


                    total = (Sum * 3.2315) + service;


                }


                else if (Sum <= 400)


                {


                    total = (Sum * 3.7362) + service;


                }


                else


                {


                    total = (Sum * 3.9361) + service;


                }


                TotaltextBox.Text = Convert.ToString(total);


            }


 


       }


 


      


       


    }


}


 
26 ต.ค. 2555 1 1,025

มีการคำนวนที่มาจาก input (ไม่ใช่ตัวเลข) มั้งครับ ...ไม่มีหมายเลขบรรทัดเลยไม่รู้ว่าบรรทัดไหน ลองหาดูนะครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^