ช่วยดู code ให้หน่อยครับ

ช่วยดู code ให้หน่อยครับ
ปัญหาคือ มันไม่สร้าง teble member ตามคำสั่งที่เขียนให้อะครับ แต่ คำสั่งอื่นมันสร้างหมดเลยครับ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">

<?phpinclude("config.inc.php") ;

mysql_select_db($db) ;// ไฟล์ setup สำหรับสร้างตารางต่างๆ ในการทำงานของโปรแกรม member-full-option// สร้างตาราง admin

$sql[1] = "CREATE TABLE admin_member (

  user varchar(40) NOT NULL ,

  password varchar(40) NOT NULL)" ;// สร้างตาราง member

$sql[2] = "CREATE TABLE member (

  id int(6) NOT NULL default '0' auto_increment,

  member_id varchar(20) NOT NULL ,

  name varchar(50) NOT NULL ,

  date int(2) NOT NULL default '0',

  month int(2) NOT NULL default '0',

  year varchar(4) NOT NULL ,

  age varchar(3) NOT NULL ,

  sex varchar(8) NOT NULL ,

  address varchar(150) NOT NULL ,

  amper varchar(40) NOT NULL ,

  province varchar(40) NOT NULL ,

  zipcode varchar(15) NOT NULL ,

  phone varchar(10) NOT NULL ,

  education varchar(30) NOT NULL ,

  work varchar(30) NOT NULL ,

  user varchar(30) NOT NULL ,

  password varchar(30) NOT NULL ,

  email varchar(40) NOT NULL ,

  signup varchar(40) NOT NULL ,

  PRIMARY KEY  (id)) " ;// สร้างตารางฟอร์มส่งเมล์อวยพรวันเกิด

$sql[3] = "CREATE TABLE mail (

  subject varchar(120) NOT NULL ,

  form_mail longtext NOT NULL )" ;// บันทึก user และ password ลงสู่ตาราง admin สำหรับ admin

$sql[4] = "INSERT INTO admin_member (user,password) VALUES ('admin', 'admin')" ;for($i=1;$i<5;$i++) {

$result = mysql_query($sql[$i]) ;

}if($result) {

echo "<br><br><center><font size=\"3\" face='MS Sans Serif'><b>สวัสดีครับ ขณะนี้ระบบได้สร้างตารางในการใช้งานสำเร็จแล้วครับ</b></font></center>" ;

}

else {

echo "<br><br><center><font size=\"3\" face='MS Sans Serif'><b>ไม่สามารถสร้างตารางในการใช้งานได้ครับ กรุณาตรวจสอบว่ามีฐานข้อมูลหรือยัง" ;

echo "<br>หรือคุณอาจจะสร้างตารางไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ config.inc.php ดูนะครับ</b></font></center>" ;

}?>


เหมือน $sql[2] มันไม่ทำงาน คือมันไม่ teble member ให้ code มันผิดตรงไหนเหรอครับ ส่วน $sql[1] $sql[3] $sql[4]อย่างอื่นมันทำหมด
19 ต.ค. 2555 3 1,167

Invalid default value for 'id'   เอา default '0' ของ id ออกมั่งครับ
#1

แม่นแล้ว...ฟิลด์ที่เป็น auto_increment จะมี default ได้ไงครับ เพราะเมื่อมีการสร้าง record ค่าของฟิลด์นี้ จะต้องมีค่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่สามารถเป็นค่า default ได้
#2

ขอบคุณมากครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^