สร้าง crontab ด้วย PHP

เรากำลังเขียนเจ้า crontab อยู่ โดยที่ตอนแรกสร้างตรงใน ubuntu เลย

แต่ตอนนี้อยากได้แบบ ใช้ PHP แก้ไขข้อมูล crontab เดิม แก้เวลาได้

มีแนวๆ การเขียนไมท่าน ที่ไปค้นมามีประมาณ

   echo shell_exec("sudo bra bra....")

แต่เราเรียกแค่ crontab -l ยังไม่ขึ้นเลยย --'

22 ส.ค. 2555 2 1,560

555+++



ถูกต้องครับ เพราะโดยปกติ Cron จะอยู่นอก Server ดังนั้น PHP ปกติจะไม่สามารถแก้ไข Cron ได้



การแก้ไข



จริงๆแล้วก็ต้องใช้คำสั่งตามที่ จขกท เข้าใจละครับ แต่......โดยทั่วไป Server มักจะปิดคำสั่งในกลุ่ม exec หรือ กลุ่ม shell ซึ่งปกติจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปลอดภัย ดังนั้น ถ้าเป็น Server ตัวเอง ก็ให้เปิดใช้คำสั่งในกลุ่มข้างต้นก่อน หรือ ถ้าเป็นการเช่า Server ลองสอบถามผู้ดูแลระบบครับ (Host ทั่วไป จะไม่ยอมให้เปิดเด็ดขาดครับ)
#1

ถ้าเราสามารถเปิดได้ ท่านพอจะทราบไมว่า /etc/sudoers จะต้องเพิ่มอะไรบ้าง
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^