ปัญ หา เกี่ยว กับ ajax ไม่แสดง เมื่อพิมคำสั่ง while

คือว่า ผมก็ ลอง ตรวจสอบ ตาม ที่บอกขั้นต้น ตัวแปร อะไร ก็ ได้ หมด สคริปในไฟล์  accept_friend.php ก็อัพเดท ฐานข้อมูลได้ปกติ แสดง echo ได้ปกติแต่พอ พิม while ไปตรงคำสั่ง จะให้ โชว์ ค่าของ ข้อมูลเก็บเป็น อะเรย์แล้ว loob  **ในไฟล์ accept_friend.phpปรากฏ echo มันไม่ยอม โชว์อ่ะครับ  รบกวนชี้แนะด้วยครับ 

ไฟล์  report.php

<!DOCTYPE HTML>

<html>


<head>


<script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


</script>


<script language="javascript" type="text/javascript">


// function ยอมรับ คำร้องขอการเป็นเพื่อนจากคนอื่น 


function accept_friend(id,id2){


var params = "user_id="+id+


"&user_id_f="+id2;


var url = "accept_friend.php";


var myAjax = new Ajax.Updater("show_report",url, {method: "post", parameters: params});


 


}


 


// function ยกเลิก คำร้องขอการเป็นเพื่อนจากคนอื่น 


function cancel_friend(id,id2){


var params = "id1="+id+


"&id2="+id2;


var url = "cancel_friend.php";


var myAjax = new Ajax.Updater("show_report",url, {method: "post", parameters: params});


 


}


</script>


</head>


<div id = "show_report" class="page_right">


 


        


       


  </div>


<body>


<?


include("myuser.php");


// มีค่าของตัว แปร $user_id


?>


<div id = "show_report" class="page_right">


 


        <?


// คิวรี่ข้อมูล ค้นหา ว่า มีใคร add_friend บ้าง


$query = mysql_query("SELECT * FROM add_friend


WHERE user_id_f = '$user_id'


AND add_friend.status = 0");


 


//แสดง รายชื่อ และ จำนวน ข้อมูล ผู้ add_friend เป็น อาเรย์


while($show_report = mysql_fetch_assoc($query)){


echo "<div class='show_user'>";


echo "<div class='sizeboxreport'>";


echo "<div class = 'head_report'>คำร้องขอเป็นเพื่อน</div>";


echo "<div class ='content_report'>คุณ $show_report[username_f] ส่งข้อความร้องขออยากเป็นเพื่อนกับคุณ</div>";


echo "<div class ='cancel'>";


echo "<a href='#' onClick='cancel_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>";


echo "<img src='images/cancel.png' width='32' height='32'></a>";


echo "</div>";


echo "<div class ='accept'>";


echo "<a href='#' onClick='accept_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>";


echo "<img src='images/accept.png' width='32' height='32'></a>";


echo "</div></div></div>";


}


?>


       


  </div></body>


</html>
ไฟล์ accept_friend.php ที่มีปัญหา  


<?


include("config.php");


 


$user_id = $_POST['user_id'];


$user_id_f = $_POST['user_id_f'];


 


$status_accept = '1';


 


$accept_friend = mysql_query("UPDATE add_friend SET status = '$status_accept'


WHERE user_id = '$user_id' AND user_id_f = '$user_id_f'");


 


// คิวรี่ข้อมูล ค้นหา ว่า มีใคร add_friend บ้าง 


$query = mysql_query("SELECT * FROM add_friend


WHERE user_id_f = '$user_id'


AND add_friend.status = 0");


 


//แสดง รายชื่อ และ จำนวน ข้อมูล ผู้ add_friend เป็น อาเรย์ 


//**พอ มันไม่แสดง ก็ ลองcheck ตัวแปร อะไร แล้ว ก็ แสดง echo ได้ปกติ แต่ พอ พิม คำสั่ง while เข้าไปกลับไม่โชว์อะไรเลย 


while($show_report = mysql_fetch_assoc($query)){


echo "<div class='show_user'>


echo "<div class='sizeboxreport'>


echo "<div class = 'head_report'>คำร้องขอเป็นเพื่อน</div>


echo "<div class ='content_report'>คุณ $show_report[username_f] ส่งข้อความร้องขออยากเป็นเพื่อนกับคุณ</div>


echo "<div class ='cancel'>


echo "<a href='#' onClick='cancel_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>


echo "<img src='images/cancel.png' width='32' height='32'></a>


echo "</div>


echo "<div class ='accept'>


echo "<a href='#' onClick='accept_friend($show_report[user_id],$show_report[user_id_f])'>


echo "<img src='images/accept.png' width='32' height='32'></a>


echo "</div></div></div>";


}


 


?>


 08 ส.ค. 2555 1 1,208

พอดี หาเจอแล้วครั บ สลับค่า ข้อมูล กัน เอง เลย พอ query แล้ว มัน ไม่เจอ ข้อมู ล มันก็เลย ไม่แสดง อ่ะครับต้องขอโทษ ด้วย ครับ รบกวนลบกระทู้เลยครับ มึนๆ นิดหน่อยครับ*-* ขอบคุณครับ  
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^