ช่วยดู ให้ ที ครับ กดแล้ว ajax ไม่ทำ งาน ผมจะทำเกี่ยวกับ ระบบadd


กดไปแล้ว นิ่ง ไม่ ทำงาน เลย 


ช่วย ตรวจสอบให้ด้วยนะครับ  มอง มาหลาย รอบและ ลอง ลบนุ่นแก้ นี่ก็ยัง นิ่ง เปิดหนังสือ ดูก็หลายรอบ


*-*  


 


user.php
<!DOCTYPE HTML>


<html>


<head>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


<title>Greenchat สังคมรุ่นใหม่ของxxxมัน</title>


<script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


</script>


 


<script language="javascript" type="text/javascript">


function ShowStatusFriend(id,user,id2,user2){


var params = "user_id="+id+


"&usename="+user+


"&user_id_o="+id2+


"&username_o="+user2;


var url = "add_friend.php";


var myAjax = new Ajax.Updater("show_status_f",url, {method: "post", parameters: params});


 


}


 


</script>


 


</head>


<body>


<?


include("myuser.php");


include("myuser_other.php");


?>


// 2 ส่วน ข้างบนนี้ จะ มีค่าตัวแปร $user_id,$username,$user_id_o,$username_o อยู่


<div id = "show_status_f" class="show_status_friend"><br>


      <? 


 include("config.php");


 


echo '<a href="#" onClick="ShowStatusFriend($user_id,$username,$user_id_o,$username_o)">


<img src="images/Add-Male.png" border="0"></a>';


 


?>


      


      </div>
 


 


ในส่วน ของ ไฟล์ add_friend นี้ไม่น่าจะ มีปัญหา เพราะ ลอง ตรวจสอบแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาด 


 
<?


include("config.php");


 


$user_id = $_POST['user_id'];


$username = $_POST['username'];


$user_id_o = $_POST['user_id_o'];


$username_o = $_POST['username_o'];


$date = date("Y-m-d");


$status_f = '0';


 


$add_friend = mysql_query("INSERT INTO add_friend VALUES ('$user_id','$username','$user_id_o','$username_o','$date','$status_f')");


 


echo '<br>';


 


if($add_friend){


 


echo 'เป็นเพื่อนกันแล้ว';


 


 


}


?>06 ส.ค. 2555 2 1,210

ไม่ลอง view source ดูละครับ น่าจะเห็นที่ผิดecho '<a href="#" onClick="ShowStatusFriend($user_id,$username,$user_id_o,$username_o)">

<img src="images/Add-Male.png" border="0"></a>';คำสั่งด้านบน ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องมั้ย1.echo ภายในเครื่องหมาย ' จะให้ผลลัพท์เป็น ข้อความดังนั้น ตัวแปรต่างๆก็จะไม่ถูกแทนที่ ให้ใช้ " แทน

2.ตัวแปรที่ส่งให้กับ javascript ถ้าไม่ได้อยู่ในเครื่องหมาย " จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ดังนั้นถ้าค่าที่ส่งไปเป็น ข้อความ ใส่ " หรือ ' ครอบมันด้วยครับดังนั้นข้อความด้านบน น่าจะเป็นเช่นนี้ครับecho "<a href='#' onClick='ShowStatusFriend($user_id, \"$username\", $user_id_o, \"$username_o\")'>

<img src='images/Add-Male.png' border='0'></a>";ทั้งหมดนี้คงจะเห็นข้อผิดพลาด ถ้าได้ลอง View Source ครับ 


#1

โอ่ว ครับ ได้ ความ รู้ เลย ครับ ในการ ตรวจสอบครั้งนี้ เห็ความแตกต่างเลย ครับ *-*ขอบคุณครับ 
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^