มีปัญหา Ajax Updater ไม่ส่งค่าใน Firefox ใน php ครับ ช่วยเช็ค ต

คือว่า ผม จะทำ การ check user ว่า user ซ้ำ หรือเปล่ามีโค๊ด ดังนี้ ลองทำดูแล้ว มันไม่ยอม check ใน Firefox และ IE  อ่ะครับ  แต่ โครม ได้Register.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


<head>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620" />


<title>Untitled Document</title>


<script src="prototype.js" language="JavaScript" type="text/javascript">


</script>


 


<script language="javascript" type="text/javascript">


function  checkUsername(Div){


var params = "username=" + document.getElementById("username").value;


var url = "checkuser.php";


var myAjax = new Ajax.Updater(Div,url, {method: "post", parameters: params});


 


}


 


<body>


<form id="register" name="register" method="post" action="check_register.php">


<br><br>


<label for="username">ชื่อผู้ใช้</label>


<input name="username" type="text" id="username" value="" maxlength="24" placeholder="กรอกชื่อผู้ใช้" onblur="checkUsername(checkuser)"/>


<spen id=checkuser><img src='images/false.png'></spen>
checkuser.php

<?


$username = $_POST['username'];


include("config.php");


$count_test = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM  $tbname WHERE username = '$username' "));


$lang = "^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]*$";


if (!ereg($lang,$username)){


print "<img src='images/false.png'>";


} elseif (  (strlen($username)<8) || (strlen($username)>24)   ) {


    print "<img src='images/false.png'>";


}  elseif ( $count_test != 0 ) {


    print "<img src='images/false.png'>";}


else {


print "<img src='images/true.png'>";


}


mysql_close($objConnect);


?>

 09 ก.ค. 2555 3 1,541

onblur="checkUsername('checkuser')"

ลองดูนะครับเหตุผลก็เพราะ จากโค้ดที่ให้มา checkuser จะเป็นตัวแปร ไม่ใช่ข้อความ ดังนั้น ต้องใส่เครื่องหมาบคำพูดให้มัน มันถึงจะเป็น ข้อความครับ
#1

ตอน นี้ ผม งง มากเลย  ลองงมๆ ดู อย่างที่ท่านบอกก็ได้ นะครับ แล้วอีกอย่าง ผมลอง ไป ลบ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
ให้เหลือแต่ <html> ก้ได้ เช่นกัน ครับ ผมก็ไม่รู้เป็นที่อะไร แล้ว อีกอย่าง  ie 8  ผมก็ไม่แสดงผล จาวาเลย ทั้งๆ ที่เปิดฟังชั่น securitu >> custom level แล้วนะครับ

#2

จริงๆแล้ว ถ้าสามารถใช้งานเว็บผมได้ปกติ Browser ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบนเว็บก็มีตัวอย่างตามแบบทที่ต้องการนะครับ ลองศึกษาดู
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^