javacript กับ atribute html


สวัสดีครับ รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ คือว่า จากโค็ด<script language="JavaScript">

      function
test()

     {

       var
amount = $(".loop").size();

   alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);

     }

</script>


    <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">

        <section>

        <div class="loop">

        name : <input name="name1" type="text">

        message : <input name="mes1" type="text">

        <a href="#" class="addScnt">Add</a>

        </div>

        </section>

        <input name="submit" type="submit" value="Submit">

        <input type="hidden" name="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">

    </form>
 


18 มิ.ย. 2555 3 1,483

:46::46::46:$("hdLine").value = amount;
#1


ขอบคุณครับ แต่ยังไม่ได้อ่าครับ ไม่ทราบว่ายังเขียนแบบใดได้อีกบ้างอ่าครับ<script>

$(function() {

        var scntDiv = $('section');

        var i = $('section .loop').size() + 1;

       

        $('.addScnt').live('click', function() {

            $('<div class="loop">name : <input name="name'+i+'" type="text">message : <input name="mes'+i+'" type="text"><a href="#" class="addScnt" style="margin-right:15px;">Add</a><a href="#" class="remScnt">Remove</a></div>').appendTo(scntDiv);

                i++;

                return false;

        });

       

        $('.remScnt').live('click', function() {

                if( i > 2 ) {

                        $(this).parents('section .loop').remove();

                        i--;

                }

                return false;

        });

});

</script>


<script language="JavaScript">

     function test() {

     var
amount = $(".loop").size();

          alert("จำนวนอิลิเมนต์ทั้งหมด = "+amount);

           $('#hdnLine').value = amount;

     }

</script>

<div id="p_scents">

    <form action="test2_save.php" method="post" id="form" name="form">

        <section>

        <div class="loop">

        name : <input name="name1" type="text">

        message : <input name="mes1" type="text">

        <a href="#" class="addScnt">Add</a>

        </div>

        </section>

        <input name="submit" type="submit" value="Submit" onClick="Javascript:test();">

        <input type="hidden" name="hdnLine" id="hdnLine" value="อยากให้ค่าตัวแปร amount ในฟังขั่น test ของจาวาสคริปมาแสดงตรงนี้ต้องเขียนยังไงร๋อครับ">

    </form>
ปล.รบกวนอีกซักรอบนะครับ คือผมอยากได้ค่าตัวเลขซึ่งเป็นจำนวน element ทั้งหมดของ div class="loop" ไปใส่ในค่า value ของ input id="hdnLine" อ่าครับเพราะผมจะทำให้มัน insert เข้าฐานข้อมูล แบบไม่จำกัดจำนวนแล้วแต่จะกรอกค่า input เข้ามาจากการเพิ่ม emlement อ่าครับ ซึ่ง ณ ตอนนี้ขาดแค่จะทำยังไงให้ค่าvalue ของ input id="hdnLine" มันรับรู้ตัวแปร amount  ได้อ่าครับ เพราะจะได้ insert เข้าดาตาเบสแบบไม่จำกัดจำนวนได้อ่าครับ ผมนั่งงมกับ javascript แต่ทำไม่ได้ซักทีอ่าครับ เลยต้องขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 


#2


ได้แล้วครับผม ผมนั่งลองมั่วๆดูอ่าครับ <script language="JavaScript">

     function test() {

     var amount = $(".loop").size();

        $('input[name="hdnLine"]').val(amount);

     }

</script> ปล.ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม


#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^