สอบถามเกี่ยวกับการใช้ java script ครับ มีปัญหาเวลารันบน firefox


สอบถามเรื่องการใช้ PHP กับเทคนิคการ Submit Form แบบไม่เปลี่ยนหน้าโดยใช้ Target ไปยัง Iframe 


 


คือผมใช้กับ IE และ Chrome ก็รันได้ปกตินะครับ แต่พอรันกับ Firefox ใช้ Firebug 


 


ดูมัน 


 


error document.frmMain is undefined


 


document.frmMain.action='add_quota_save.php'


 


มันเป็นที่อะไรหรอครับ

 


 


 


<script language="JavaScript">


 


 


 


function fncAction1()


{


//alert("1111")


frmMain.action="add_quota_save.php"


frmMain.target="iframe_target"


frmMain.submit();


}


 


 


function fncAction2()


{


frmMain.action="del_quota.php"


frmMain.target="iframe_target"


frmMain.submit();


}


 


function fncAction3()


{


frmMain.action="webpage3.php"


frmMain.target="iframe_target"


frmMain.submit();


}


 


</script>


 


<script language="JavaScript">


function addResult(result)


{


if(result==1)


{


document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=green> ท่านได้ทำการเพิ่มโควตาการลาของพนักงานเรียบร้อยแล้ว  </font>  <br>";


}


else


{


document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> Error!! Cannot add data </font> <br>";


}


}


</script>


 


 


<script language="JavaScript">


function delResult(result)


{


if(result==1)


{


document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> ท่านได้ทำการรีเซทการลาของพนักงานเรียบร้อยแล้ว  </font>  <br>";


}


else


{


document.getElementById("divResult").innerHTML = "<font color=red> Error!! Cannot delete data </font> <br>";


}


}


</script>


 


<form name="frmMain" method="post">


<iframe id="iframe_target" name="iframe_target" src="#" style="width:0;height:0;border:0px solid #fff;"></iframe>


<center><div id="divResult"></div></center>


 


 


 


 


<?php


require_once("connect.php");


require_once('calendar/classes/tc_calendar.php');


?>


 


<h2>ให้สิทธิ์การลาพนักงาน</h2><br><br>


 


 


 


การลาป่วยใน1ปีงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ช่วง<br>


ตัวอย่าง<br>


รอบที่&nbsp;  1ตุลาคม&nbsp;&nbsp;2552 - มีนาคม 2553 ลาป่วยได้จำนวน 10 ครั้ง 23 วัน <br>


รอบที่&nbsp;  2 เมษายน 2553 - กันยายน  2553 ลาป่วยได้จำนวน 10 ครั้ง 23 วัน   &nbsp;&nbsp;&nbsp;กดปุ่ม UPDATE เพื่อให้สิทธิ์พนักงานทุกคน &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton1" id="btnButton1" type="button" value="UPDATE" OnClick="fncAction1();"><br>


คิดการลาป่วย/ลากิจทั้งปีห้ามเกิน 20 ครั้ง 45 วัน ลากิจและการป่วยรวมกัน


กดปุ่ม UPDATE เพื่อให้สิทธิ์พนักงานทุกคน &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton2" id="btnButton2" type="button" value="UPDATE" OnClick="fncAction3();"><br>


ทำการรีเซทการลาของพนักงานทั้งหมด  &nbsp;&nbsp;<input name="btnButton3" id="btnButton3" type="button" value="RESET" OnClick="fncAction2();">


 


 


 


 


 


 


 


</form>
06 พ.ค. 2555 5 1,677

แนะนำให้ใช้ document.froms แทนนะครับ เช่นdocument.forms[0].action = 'xxx.php';โดยที่ 0 คือ index ของฟอร์ม ซึ่งก็ต้องหาละครับว่าฟอร์มที่ใช้เป็นตัวที่เท่าไร
#1

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #1แนะนำให้ใช้ document.froms แทนนะครับ เช่นdocument.forms[0].action = 'xxx.php';โดยที่ 0 คือ index ของฟอร์ม ซึ่งก็ต้องหาละครับว่าฟอร์มที่ใช้เป็นตัวที่เท่าไร
แล้วเราจะหาฟอร์มว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ยังไงอะครับ
#2

ฟอร์มที่พบตัวแรกในโค้ด HTML คือ 0 ครับ ตัวถัดมาก็นับเอาละกันปล. ลองศึกษา GAjax ดูครับ ใช้ง่ายกว่ากันเยอะเลย
#3

พอจะมีตัวอย่างแบบที่ผมกำลังทำอยู่ไหมอะครับ รบกวนด้วยครับ
#4

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #4พอจะมีตัวอย่างแบบที่ผมกำลังทำอยู่ไหมอะครับ รบกวนด้วยครับ


ลองหาบนเว็บดูครับ หาเรื่อง GAjax หรือ GForm
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^