สอบถามการหา input

สอบถาม อ.ครับ ผมมีฟอร์มที่จะเก็บเขา DB<form id="test_form" action="service_add.php">

    <? $num_tr=6; //กำหนดแถวใส่ข้อมูล ?>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="3">

  <tr>

    <td width="34%" align="center" bgcolor="#EAF4FF"><strong>รายการ</b></td>

    <td width="10%" align="center" bgcolor="#EAF4FF"><strong>จำนวน</b></td>

    <td width="9%" align="center" bgcolor="#EAF4FF"><strong>หน่วย</b></td>

    <td width="11%" align="center" bgcolor="#EAF4FF"><strong>ราคา/หน่วย</b></td>

    </tr>

  <? for($r=1; $r<$num_tr; $r++){?>

<tr id="tr[<?=$r?>]" style=" display:none">

<td align="center"><input name="item_name[<?=$r?>]" type="text"  size="70" onkeydown="show_tr(<?=($r+1)?>)"/></td>

<td align="center"><input name="qty[<?=$r?>]" type="text"  size="10" onkeypress=check_number(); /></td><td align="center"><input name="price[<?=$r?>]" type="text" id="price" size="15"   /></td>

<td align="center"><input name="remark[<?=$r?>]" type="text"  size="25"  /></td>

</tr>

<? } ?>

 

  <tr>

    <td colspan="4" align="center">

    

    <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="บันทึกรายการ" class="button" /> <input type="reset" name="Reset" id="button" value="ล้างข้อมูล" class="button"  />

    </td>

    </tr>

</table>

    </form>

    

    <script>

show_tr(1);

function show_tr(n)

{

for(var j=1; j<(n+1); j++)

{

if(j<<?=$num_tr?>){

document.getElementById('tr['+j+']').style.display="";

}

}

}

</script>
ขอถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวสุดท้ายที่ส่งมาของ item_name ตัวที่เท่าไหร่ เพื่อจะวนลูปแอดลงดาต้าเบสครับ<input name="item_name[<?=$r?>]" type="text"  size="70" onkeydown="show_tr(<?=($r+1)?>)"/>02 เม.ย. 2555 1 1,294


ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไร งงกับประเด็นของคำถามคำตอบแยกออกเป็น 2 ประเด็นครับ ผมให้แนวคิดไปนะ1.ต้องการหา input อันสุดท้ายด้วย Javascript จริงๆปล้วมันจะหาง่ายถ้ารู้จักประยุต์ใช้คำสั่ง เช่น<p id=parent><input type=text/><input type=text/><input type=text/></p>var p = document.getElementById('parent'); // อ่าน p

var inps = p.getElementsByTagName('input'); // อ่าน input ทั้งหมดใน p ผลลัพท์เป็น Array

inps[inps.length - 1].value = 'xxx'; // input ตัวสุดท้าย (Array ตัวสุดท้าย)2.ต้องการหา input ตัวสุดท้าย เมื่อ submitเช่นกันครับ ถ้าเราทำ input ให้เป็น Array เราก็สามารถหา input ตัวสุดท้าย ด้วยคำสั่งของ Array ได้เช่นกัน เช่น<p <<id=parent>
<input type=text name=text[] /><input type=text name=text[] /><input type=text name=text[] /></p>เมื่อ submit$inputs = $_POST['text'];

echo end($inputs);

 


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^