สอบถามการส่งค่า ajax สองค่าค่ะ

ทำไมส่งค่า ajax สองค่าแบบนี้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

    var sel = GEvent.element(event); // select ที่ส่งค่ามา

    var pricedata = document.getElementById( 'idpricedata' ).value;

    new  GAjax().send('../limousine/check_name_price.php', 'id=' + sel.value&'idpricedata=' + pricedata, function(xhr){

        var datas = xhr.responseText.toJSON(); // แปลงเป็น JSON
27 มี.ค. 2555 1 1,281

55+++เท่าที่ดูก็ถูกนี่จริงๆแล้วการใช้ event ด้วย GAjax การอ้างงถึง เจ้าของ event สามารถใช้ this ได้เลยครับvar doSelChanged = function(e){

   var q = 'id=' + this.value; // ค่าของ select เจ้าของ event

   q += '&idpricedata=' + $E('idpricedata').value; // ค่าอื่นๆ

   alert(q); // ตรวจสอบค่าที่ส่งมา (debug)

   new GAjax().send('http://......./check_name_price.php', q, function(xhr){

       alert(xhr.responseText);

   });

};


ไฟล์ check_name_price.php

<?php

    print_r($_POST);

?>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^