การตรวจสอบปีงบประมาณของไทย

อ้างจากบทความ ผมเอาไปใช้ให้รับค่าจากฟอร์มแล้วมันไม่แสดงปีออกมาครับ<?php        $date = $_POST['date'];//รับค่ามาจากฟอร์ม    function fiscalYear($date) {

        // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

        list($year, $month, $day) = explode("-", $date);

        // วันที่ที่ส่งมา (mktime)

        $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);

        // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)

        $d1 = mktime(0, 0, 0, 10, 1, $year);

        // ปีใหม่

        $d2 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year + 1);

        if ($cday >= $d1 && $cday < $d2) {

            // 1 ตค. - 31 ธค.

           

           $budget = $year+543; //กำหนดเป็นตัวแปรเพื่อเอาไปใช้

        }

       

    }    

    

fiscalYear($date);

?>
<?

 echo " $date =$budget <br>";  //แสดงวันที่แต่ ปีไม่แสดง

 

 ?>
มันผิดตรงไหนครับ อ. แนะนำด้วยครับ
08 มี.ค. 2555 1 1,199

ที่จริงคำถามนี้ไม่น่าตอบเลย...

function fiscalYear($date) {

   // วันที่ที่ต้องการตรวจสอบ

   list($year, $month, $day) = explode("-", $date);

   // วันที่ที่ส่งมา (mktime)

   $cday = mktime(0, 0, 0, $month, $day, $year);

   // ปีงบประมาณตามค่าที่ส่งมา (mktime)

   $d1 = mktime(0, 0, 0, 10, 1, $year);

   // ปีใหม่

   $d2 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year + 1);

   if ($cday >= $d1 && $cday < $d2) {

      // 1 ตค. - 31 ธค.

      $budget = $year+543; //กำหนดเป็นตัวแปรเพื่อเอาไปใช้

   }

   return $budget;

}


แต่ดูคร่าวๆแล้วมันน่าจะเอ๋อๆ นะ ผมแนะนนำให้กลับไปทำความเข้าใจกับฟังก์ชั่นตัวอย่่างแล้วค่อยอกแบบใหม่ อ้อ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนฟังก์ชั่นของ PHP เพิ่มเติมด้วยก็ดีนะ laugh

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^