งงงง มึนๆ ชี้แนะนิดครับ


<?php


$a = '1';


$aa = intval($a);


 


$b = '1';


$bb = intval($b);


 


if($aa == '$bb')


{


echo "Equal";


}else{


echo "Unequal";


}


?>ทำไมค่าที่ได้มันได้เไม่เท่ากันหละครับ งง

20 ก.พ. 2555 1 1,090

555 ได้ละครับ โง่เองครับif($aa == $bb) <--- ก็เท่ากันและขออภัย
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^