ต้องการทราบยอดรวม ลูป 100 รอบ แล้วนำข้อมูลที่ได้มา + กัน

สมมุติลูป 100 รอบนะครับ อันนี้ Code ที่กำลังทำอยู่นะครับ
$record_time = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";
$record_time2 = "วันที่ เวลาอะไรก็ได้";

{$data1 = explode(" ",$record_time);//===DATE TIME 1
$data1_1 = explode("-",$data1[0]);// ===DATE 1
$data1_1[0];// YEAR 1
$data1_1[1];// MONTH 1
$data1_1[2];// DAY 1
$data1_2 = explode(":",$data1[1]);// ===TIME 1
$data1_2[0];// HOURS 1
$data1_2[1];// MINUTE 1
$data1_2[2];// SECOND 1

$data2 = explode(" ",$record_time2);//===DATE TIME 2
$data2_1 = explode("-",$data2[0]);// ===DATE 2
$data2_1[0];// YEAR 2
$data2_1[1];// MONTH 2
$data2_1[2];// DAY 2
$data2_2 = explode(":",$data2[1]);// ===TIME 2
$data2_2[0];// HOURS 2
$data2_2[1];// MINUTE 2
$data2_2[2];// SECOND 2

$mk_date1 = mktime(date("$data1_2[0]"),date("$data1_2[1]"),date("$data1_2[2]"),date("$data1_1[1]") ,date("$data1_1[2]"),date("$data1_1[0]"));
$mk_date2 = mktime(date("$data2_2[0]"),date("$data2_2[1]"),date("$data2_2[2]"),date("$data2_1[1]") ,date("$data2_1[2]"),date("$data2_1[0]"));

$result = (($mk_date1 - $mk_date2)/(86400))."<br>";
$data = ($result*60*24);

}

ลักษณะนี้ผมจะได้ยอดรวมเวลาได้อย่างไรครับ

17 ก.พ. 2555 4 1,163

งง อะ... ไม่มีสรุปเรอะตรงไหนละครับผลต่างเวลา ถ้าต้องการรวมผลต่างเวลา ก็เอาผลต่างมันมารวมกันสิครับ (ว่าแต่มันอันไหน)

$sum = 0......


$mk_date1 = mktime(date("$data1_2[0]"),date("$data1_2[1]"),date("$data1_2[2]"),date("$data1_1[1]") ,date("$data1_1[2]"),date("$data1_1[0]"));
$mk_date2 = mktime(date("$data2_2[0]"),date("$data2_2[1]"),date("$data2_2[2]"),date("$data2_1[1]") ,date("$data2_1[2]"),date("$data2_1[0]"));

$diff = $mk_date1 - $mk_date2;

$sum += $diff;เดานะ
#1

ขอบคุณมากครับ เดาถูกแล้วครับ ผมเพิ่งเคยใช้แบบนี้$sum += $diff;ไม่ทราบว่า +=,++,==,=== มีความหมายและใช้แบบไหนบ้างครับ
#2

สมมุติ 

$sum++ ก็คือ $sum บวกเพิ่มไปทีละ 1 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum+1

$sum-- ก็คือ $sum ลบออกไปทีละ 1 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum-1$sum+=5 ก็คือ $sum บวกเพิ่มไปทีละ 5 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum+5

$sum-=5 ก็คือ $sum ลบออกไปทีละ 5 มีความหมายเท่ากับ $sum = $sum-5ส่วน == คือการเทียบค่าว่าจริงหรือเท็จ อันนี้มันจะเทียบเฉพาะค่าของตัวแปร ถ้าเท่ากัน ก็ true ...


ส่วน === เหมือนกันกับข้างบน เพียงแต่เทียบละเอียดไปถึง ชนิดของตัวแปร เช่น if(5 === "5") อันนี้ก็ false นะคับ
#3

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ชัดเจนเข้าใจมากครับ :)
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^