สอบถามครับ เรื่อง การ Upload file

โค้ดครับ  <input type="file" name="pic" multiple="true"> คือให้เลือกไฟล์ได้หลายไฟล์  แต่พอลองสั่ง วนลูปแล้ว

ได้สูงสุด แค่  20 ไฟล์ ทั้งๆที่เราเลือกไฟล์ มากกว่า  ดังนี้ครับ
foreach($_FILES["pic"]["error"] as $key =>$error ) {


if ($error == UPLOAD_ERR_OK) {

print "$_FILES["pic"]["name"][$key]<br>";

}

}ผลลัพธ์/tmp/phpX1dEIy 

/tmp/phpNbUgvv 

/tmp/phplcVyjs 

/tmp/phppd8s9o 

/tmp/phpD8NZ0l 

/tmp/phptmT5Ti 

/tmp/phptrJJOf 

/tmp/phpjLp4Kc 

/tmp/phpB6P5I9 

/tmp/phpLTnMI6 

/tmp/phpzdJ9J3 

/tmp/phpXsF8M0 

/tmp/phpTAjJRX 

/tmp/phpPyqWXU 

/tmp/phpf3TN5R 

/tmp/phpN7ojfP 

/tmp/phpLUNsqM 

/tmp/phpPpXhDJ 

/tmp/php7PTNRG 

/tmp/phppUPd8Dค่าที่ได้มีค่า 20 ค่าครับ

ทำไงถึงจะได้มากว่า  20 ครับ..
17 ก.พ. 2555 2 1,185

ได้แล้วครับ  ต้องไป แก้ไข  php.ini   ใส่ค่าเป็น  max_file_uploads = ตามที่ต้องการครับ    
#1

ครึๆ อัปทีละ 20 ไฟล์ ถ้าไฟล์ใหญ่ๆ อาจหน่วยความจำไม่เพียงพอ หรือ time out ได้ นะครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^