เกี่ยวกับ การ setCookie

พอดีมีปัญหาในการดึง cookie นะครับใน gcms ผมจะเก็บ cookie โดยการเก็บจะเก็บที่แบบนี้

<?php

// gcms5/modules/document/cookiesave.php

header("content-type: text/html; charset=UTF-8");

include ('../../bin/inint.php');

setCookie('test','cop',time() + 3600 * 24 * 365);แล้วผมลองเรียกในหน้า // gcms5/modules/document/list.php

echo '#'.$_COOKIE['test'];ค่ามันไม่ออกมานะครับ
14 ก.พ. 2555 1 1,279

555+++ ต้องศึกษาเรื่อง cookie เพิ่มเติมแล้วมั้งครับ...ประเด็นคือ cookie จะใช้งานได้ที่ไดเร็คทอรี่เดียวกันเท่านั้ัน ดังนั้น ถ้าบันทึกไว้ที่ path นึง จะเรียกใช้ที่ path อื่น ไม่ได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ มี 2 วิธีครับ1.ใช้ทั้ง session และ cookie ร่วมกัน (ถ้าจำเป็นต้องบันทึกค่าเก็บไว้ใช้คราวต่อไป) หรือ ใช้ session อย่างเดียว ถ้าไม่จำเป็นต้องเก็บ

2.ใช้ setCookie('test','cop',time() + 3600 * 24 * 365, '/');
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^