ขยายความกว้างScrollbar


ขยายความกว้าง Scrollbar บน Div ได้อย่างไรค่ะ #divScroll

        {

            z-index:21;

            width: 192px;

            background-color:#000;

            position:fixed;

            top:220px;

            right:55px;

            bottom:165px;

            text-align: left;

            background-position: 0px 0px;

            overflow: scroll;

            overflow-x: hidden;

            scrollbar-highlight-color: #ddaa33;

            scrollbar-width: 20px; ----> Error

        } Css เพิ่มความกว้างไม่ได้ ควรทำอย่างไร


11 ม.ค. 2555 1 1,329

เพิ่มไม่ได้ครับscrollbar ทำได้อย่างเก่งก็ปรับแต่สีสีนเล็กน้อยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^