สอบถามการเขียนส่งค่าจาก link ไปอีกหน้านึงค่ะ

พอคลิก link แล้วอยากให้ส่งค่า id ไปอีหน้าอะค่ะ  นั่งแก้ยังไงก้ไม่ได้อะค่ะ  รบกวนช่วยด้วยค่ะ

<?

require("connect.php");

$con =mysql_connect ($hostname, $username, $password);

mysql_query("SET NAMES UTF8",$con);if (!$con) { die('ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้: ' . mysql_error());

}

mysql_select_db($database, $con);$strSQL="select  *  from type  order by  id_type asc";

$objQuery = mysql_query($strSQL) or die (mysql_error());

?>


<body>

<table width="68%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr>

    <td>เลือกหมวด</td>

  </tr>

  <?

  while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) {

  ?>


  <tr>

    <td>- <a href="" onclick="JavaScript:fncAlert(<?=$objResult["id_type"];?>);" ><?=$objResult["name"];?></a></td>

  </tr>

  <? } ?>

</table>

</body>

</html><script language="javascript">

function fncAlert() {

var id_type=document.getElementById('id_type').value;

var searchUrl = "search.php?id_type=" + id_type;

//alert(id_type);

}

</script>
27 ธ.ค. 2554 1 2,234

<script type=text/javascript>

function doclick (v){

  alert(v);

  return false;

};

</script>


<a id="test" onclick="doclick('test')" href=?>Test</a>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^