สอบถามเรื่องการทำ แบบประมาณ บอร์ดผู้บริหารหน่อย ครับ

คือ ผมจะทำบอร์ดผู้บริหาร โดยให้เก็บลง DataBase แล้วนำมาแสดงในหน้าเว็บครับ (คล้ายๆเว็บ http://thubmun.go.th/member3.php ครับ)โดยผมทำให้เก็บลง DataBase ได้แล้ว ครับ แต่ตอนแสดงผลนี่ละครับ มัน Error ครับ ไม่รู้ทำทำถูกไหมครับ รบกวนช่วยแนะนำหน่อย ครับโดย code ผมประมาณนี้ ครับโดยอันนี้ สมมุติว่ามี 5 แถว ครับ
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
$select_cat_board.$i = "SELECT * FROM cat_board WHERE rank=".$i;
$result_cat_board.$i = mysql_query($select_cat_board.$i,$Conn) or die(mysql_error());

}

for($i=1;$i<=5;$i++)
{
while ($row.$i = mysql_fetch_assoc($result_cat_board.$i))
{
echo $row.$i[name];
}

}หรือ มีวิธีอื่น รบกวนช่วยแนะนำหน่อย ครับ ขอบคุณมาก ครับ23 ธ.ค. 2554 3 1,093

:46:
#1

คือ.. ประมาณ ผมต้องการ select ค่า

โดยที่

select ที่ rank เท่ากับ 1 ทั้งหมด เก็บไว้ที่ตัวแปรที่1

select ที่ rank เท่ากับ 2 ทั้งหมด เก็บไว้ที่ตัวแปรที่2

select ที่ rank เท่ากับ 3 ทั้งหมด เก็บไว้ที่ตัวแปรที่3

...................

select ที่ rank เท่ากับ 5 ทั้งหมด เก็บไว้ที่ตัวแปรที่5แล้วก็แสดงผมโดยใช้ loop for ครับเช่น

cat_board เป็น DataBae ที่เก็บ fild rank , name ครับ

ใน DataBase เก็บค่า

rank=1, Name=AA

rank=1, Name=BB

rank=1, Name=CC

rank=2, Name=DD

rank=2, Name=FFโดยถ้า ใช้คำสั่ง select แล้วจะแสดงดังนี้AA BB CC

DD FFครับ
รบกวนช่วยชี้แนะหน่อย ครับ ขอบคุณครับ#2

ไม่ได้บอกว่า error ว่าอะไรตอบไม่ถูก1.น่าจะต้อง query แล้วเอาข้อมูลใส่ลงใน array ไว้ก่อน

2.เอา Array ออกมาแสดงผลจากตัวอย่างใช้วิธีเก็บลงใน resource ซึ่งไม่น่าจะใช้งานได้ หรือใช้วิธี query ออกมาทั้งหมดทีเดียว โดยเรียงตามลำดับ rankSELECT * FROM table ORDER BY rank ASC

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^