, เกี่ยวกับ gcms::getWidgets กับ มันคืออะไรครับ"> , เกี่ยวกับ gcms::getWidgets กับ มันคืออะไรครับ"> ","")\r\n\r\n เกี่ยวกับ gcms::getWidgets \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e21\u0e31\u0e19\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a ","dateCreated":"2011-12-22T16:10:11+0700","answerCount":5,"upvoteCount":1065,"author":{"@type":"Person","name":"\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07"},"suggestedAnswer":[{"@type":"Answer","text":"\u0e40\u0e2d\u0e49\u0e22\u0e22 \u0e2b\u0e32\u0e44\u0e1b \u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 " เกี่ยวกับ gcms::getWidgets "","dateCreated":"2011-12-22T16:21:37+0700","author":{"@type":"Person","name":"\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07"}},{"@type":"Answer","text":"1","dateCreated":"2011-12-22T16:22:09+0700","author":{"@type":"Person","name":"\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e08\u0e30\u0e16\u0e32\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 Widget \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e43\u0e19 preg_replace \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2011-12-22T16:23:43+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e1c\u0e21\u0e07\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e44\u0e21\u0e43\u0e19 public function getWidgets \u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e1b\u0e23 owner \u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32 CALENDAR \u0e15\u0e32\u0e21 widgets \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01 \u0e07\u0e07\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2011-12-22T16:42:06+0700","author":{"@type":"Person","name":"\u0e1a\u0e38\u0e49\u0e07"}},{"@type":"Answer","text":"[quote r=4]\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e1c\u0e21\u0e07\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e44\u0e21\u0e43\u0e19 public function getWidgets \u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e1b\u0e23 owner \u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32 CALENDAR \u0e15\u0e32\u0e21 widgets \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01 \u0e07\u0e07\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a[\/quote]\r\n\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 preg_replace \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e14\u0e39\u0e25\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e2d\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e32\u0e27 ","dateCreated":"2011-12-22T20:48:44+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}}]}]

เกี่ยวกับ gcms::getWidgets

อยากถามว่าที่ gcms::getWidgets("","")กับ มันคืออะไรครับ
22 ธ.ค. 2554 5 1,065

เอ้ยย หาไป จะเป็น ""
#1

1
#2

จะถามว่าอะไรหว่า มันเป็นคำสั่งแสดง Widget ครับ รูปแบบที่เห็น เป็นคำสั่งที่ใช้ใน preg_replace ครับ
#3

ป่าวครับ ผมงงว่าทำไมใน public function getWidgets ตัวแปร owner ถึงมีค่า CALENDAR ตาม widgets ที่ถูกเรียก งงคำถามป่าวครับ
#4

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #4ป่าวครับ ผมงงว่าทำไมใน public function getWidgets ตัวแปร owner ถึงมีค่า CALENDAR ตาม widgets ที่ถูกเรียก งงคำถามป่าวครับ


เป็นการทำงานของ preg_replace ครับ ลองศึกษาเพิ่มเติมดูละกัน อธิบายตรงนี้คงเรื่องยาว laugh
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^