อยากทราบเรื่องวิธี export ไฟล ครับ คือข้อมูลจาก DB ออกมาเป็น ไฟล

อยากทราบเรื่องวิธี export ไฟล ครับ คือข้อมูลจาก DB ออกมาเป็น ไฟล์ .oo1 ซึ่งเปนนามสกุลของ Oracle และ Export เปน txt file ครับ พอมีแนวทาง ของโค้ดไหม ครับ
14 พ.ย. 2554 2 1,036

<?php

$f = fopen('test.001', 'w');

fwite($f, 'test');

fclose($f);

?>


การสร้างไฟล์ด้วย php ปกติก็สามารถทำได้ง่ายๆดังด้านบนแหละครับ

ในส่วนของข้อมูล ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลที่กำหนดเอง ก็สามารถเขียน query เพือ อ่านข้อมูลที่ต้องการก็ได้ครับ เสร็จแล้วก็จัดรูปแบบ และเขียนลงไฟล์ ครับ#1

งับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^