ส่งค่าไปฟังชั่น แล้ว jquery ไม่เปลี่ยนค่า


function editRow(url,title){

         var window = $("#windowEdit").kendoWindow({

         title: title, <-- ไม่เปลี่ยนค่าตามตัวแปร

         width: "400px",

         height: "350px",

         visible: false,

         modal: true,

         actions: ["Close"],

         contentUrl: url <-- ไม่เปลี่ยนค่าตามตัวแปร

     }).data("kendoWindow");

   

    window .center();

    window .open();

}

<div id="windowEdit" style="background:none; "></div>

<a  href="#" onclick=editRow("ris_radiologist/e_radiologist.php?code=1","Radiologist")>Edit</a><a  href="#"  onclick=editRow("ris_radiologist/e_radiologist.php?code=2","Protocal")>Edit</a>

ถ้าคลิกลิงค์ไหนก่อนจะเป็นค่านั้นไปตลอด

ควรเขียนยังไงให้ค่าตัวแปรเปลี่ยนไปตามค่าที่เราส่งไปครับ

ขอบคุณมากครับ


03 พ.ย. 2554 2 1,429

เท่าที่ดูก็น่าจะปกตินะครับ การส่งค่าต่างๆก็ถูกต้องลองตรวจสอบโดยการ alert ค่าที่ส่งไปในฟังก์ชั่นดูครับกรณีอื่นๆอาจเป็นเพราะการกำหนค่าให้กับฟังก์ชั่นไม่ถูกต้องครับ แต่เนื่องจากผมไม่รู้ว่า ฟังก์ชั่นนั้นทำงานยังไงก็คงจะตอบตรงๆไม่ได้ครับ อยากให้ลองทวนเกี่ยวกับฟังก์ชั่นดูดีๆ ครับยกตัวอย่าง data("kendoWindow") ที่ผมดูว่ามันแปลกๆชอบกล
#1


alert มันก็แสดงค่าที่ถูกต้อง

ผมใช้ kendo framework


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^