PHP OCI ORACLE

ERROR อย่างนี้นี่เกิดจากอะไร พอที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างครับ

เบื้องต้นผมได้ใส่ @ ไปยังบรรทัดที่ Error สามารถใช้งานได้ แต่อยากทราบคำตอบที่มากกว่านี้ไม่ทราบว่าท่านใดมีไครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับWarning: oci_connect() [function.oci-connect]: OCI_SUCCESS_WITH_INFO: ORA-28002: the password will expire within 7 days
15 ต.ค. 2554 2 1,415

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล oracle ได้ครับถ้าปิดบรรทัดนี้แล้วยีงทำงานได้เป็นปกติดีแสดงว่าคงไม่ได้ใช้ orcale ในหน้านี้แล้วละมั้งครับ เอาออกไปเลยก้ได้
#1

ทราบคำตอบแล้วครับ

มีการกำหนดให้ User ที่ใช้ connect ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านครับ พอดีถึงกำหนดที่ต้องเปลี่ยน เลยเตือนออกมาทางหน้าจอครับ

การแก้ไขไม่ให้ขึ้นใส่ @ ที่หน้าบรรทัดครับ แต่ถ้า Error มา เราจะมองไม่เหนครับ

จึงไปปิด process รหัสหมดอาุยุใน Oracle ก็สามารถใช้่งานได้ครับขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^