สอบถามเรื่องการตั้ง http://gcms.goragod.com/{module}.html (แนะนำ

คือถ้าผมตั้งให้เป็นแบบนี้แล้ว

http://gcms.goragod.com/{module}.html (แนะนำ)

เวลาคลิกตรงลิงค์ในหน้าเว็บ จะขึ้นคำว่า
 The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.Please contact the server administrator, webmaster@takccdesign.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.More information about this error may be available in the server error log.Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
ครับ และเวลา ค้นหาจาก Google ก็เปิดมาแล้วเจอข้อความแบบนี้ครับ ต้องแก้ตรงไหนครับ 

ขอบคุณครับเว็บไซต์ http://www.takccdesign.com26 ก.ย. 2554 4 1,150

server น่าจะไม่รองรับไฟล์ .htaccess ครับ

ให้ ลบไฟล์ .htaccess ออกครับ (อาจต้องลบมากกว่า 1 ไฟลื ให้ลองหาดู) และให้ลิงค์อีแบบแทนครับ

#1

แต่ก่อนหน้านี้เคยทำได้ครับ 

และอีกอย่างเวลา Search จาก Google แล้ว

พบ คำที่อยู่ในเว็บไซต์ของผมครับ แต่เปิดแล้ว ต้องเจอ ภาษาอังกฤษด้านบนครับ

ต้องคลิกคำว่า แคช ถึงจะเปิดได้อ่ะครับ
#2

ก็มีปัญหาที่ .htaccess แหละครับ ไม่มีอย่างอื่น1.ไม่สามารถใช้งาน .htaccess ได้เลย แต่กรณีนี้ไม่น่าจะใช่ เพราะหน้าแรกยังเรียกได้ แสดงว่า .htaccess ยังสามารถใฃ้งานได้

2.บางคำสั่งไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก .htaccess มีหลาย option ดังนั้นอาจถูกปิดบางหังก์ชั่นได้ การตรวจสอบ ให้ลองลบ บางคำสั่งออกครับ อาจทำให้เจอตัวที่มีปัญหาได้ครับ ซึ่งบางตัว ก้อาจไม่ค่อยสำคัญเท่าไรครับ สามารถปิดใช้งานได้
#3

ขอบคุณครับ จะลองดูครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^