javascript


สร้าง form โดยต้องการใส่ข้อมูล n ชุด แต่ผมติดปัญหาตรงที่ ข้อมูลใน list box เรียก function มา showUser(this.value); ดังนั้นต้องเรียกให้ function นี้ n ครัง แต่มันสามารถเลือกใช้งานได้เพียง 1 ชุดข้อมูลเท่านั้นอะครับ สงสัยว่า มันเป็นที่ this.value ใช่หรือไม่ แล้วถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นอะไรถึงจะทำงานได้หลายครั้ง ใน form เดียวกัน ครับ


26 ก.ย. 2554 3 1,255


ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม แต่พอให้คำแนะนำได้ว่าถ้าเป็นการ gen โค้ดด้วย php ก็ให้ gen function ที่ onchanged ได้เลย

<script type="text/javascript">

function ddochanged(){

   alert(this.id + ' = ' + this.value)

}

</script>


<?php

for ($i = 0 ; $i <10 ; $i++) {

  echo '<select id="select_'.$i.'" name="select[]" onchange="dochanged()">';

  // ใส่ option ลงไปด้วยเน้อ

  echo '</select>';

}

?>


 


#1


ขอโทษครับคือผมใช้ ajax ทำ dropdownlist จาก database แล้วดึงข้อมูลมาแสดงใน form เพื่อให้เลือกประเภท แต่ทีนี้ผมต้องการให้ 1ทะเบียนรับ มีหลายผลิตภัณฑ์ จึงอยากจะให้เลือก ทะเบียนรับ แล้วสร้าง form ตามจำนวนผลิตภัณท์ ติดตรงที่ dropdownlist มันใช้ได้แค่ form เดียวจะเลือกข้อมูลจาก form ไหนก็แสดงข้อมูลที่ form เดียว


#2

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2ขอโทษครับ


คือผมใช้ ajax ทำ dropdownlist จาก database แล้วดึงข้อมูลมาแสดงใน form เพื่อให้เลือกประเภท แต่ทีนี้ผมต้องการให้ 1ทะเบียนรับ มีหลายผลิตภัณฑ์ จึงอยากจะให้เลือก ทะเบียนรับ แล้วสร้าง form ตามจำนวนผลิตภัณท์ ติดตรงที่ dropdownlist มันใช้ได้แค่ form เดียวจะเลือกข้อมูลจาก form ไหนก็แสดงข้อมูลที่ form เดียว5555+++งงเข้าไปใหญ่ :47:


#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^