แก้อย่างไร เมื่อกดรีเฟชแล้วมันชอบเปลี่ยนหน้า

<style type="text/css">

#tab {

display:block;

width:400px; /* ความกว้างของ Tab */

}

#content_tab {

border:1px solid red;

display:block;

height:150px; /* ความสูงของ Tab */

overflow:auto; /* แสดง scrollbar */

padding:2px;

background:#ffffff; /* สีพื้น */

font-size:100%;

}

#tab ul {

list-style-type:none;

float:right; /* Tab ชิดขวา */

}

#tab li {

display:inline;

position:relative;

}

#tab li a {

font-weight:bold; /* ตัวอักษรหนา */

text-decoration:none; /* ไม่ขีดเส้นใต้ */

color:#cccccc; /* สีตัวอักษร */

background:#f0f0f0; /* สีพื้นตอนปกติ */

border-bottom:4px solid #cccccc; /* สีกรอบด้านล่างตอนปกติ */

padding:0 20px 3px 20px;

}

#tab li a:hover {

color:red; /* สีตัวอักษรเมื่อเมาส์อยู่บน */

border-bottom:4px solid red; /* สีกรอบด้านล่างเมื่อเมาส์อยู่บน */

background:#f4f4f4; /* สีพื้นเมื่อเมาส์อยู่บน */

}

#tab li.selected a { /* เมื่อ Tab ถูกเลือก */

color:red;

border-bottom:4px solid red;

border-left:1px solid red;

border-right:1px solid red;

padding-top:1px; /* เลื่อน Tab ขี้นเพื่อลบกรอบ */

background:#ffffff;

}< /style>


<script type="text/javascript">

function Inint_AJAX() {

try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE

try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE

try { return new XMLHttpRequest(); } catch(e) {} //Native Javascript

alert("XMLHttpRequest not supported")

return null

}function dotabclick(id, page) {

document.getElementById('content_tab').innerHTML = '<br />&nbsp;&nbsp;<img src="../images/wait3.gif" alt="loading" /> loading...' //รูปรอโหลด

var ul = document.getElementById(id).parentNode

var lilist = ul.getElementsByTagName("li")

for (var n = 0; n < lilist.length; n++) {

if (lilist[n].id == id) lilist[n].className="selected"

else lilist[n].className=""

}

var req = Inint_AJAX() //สร้าง Object

req.open('GET', page, true)

req.onreadystatechange = function() { //เหตุการณ์เมื่อมีการตอบกลับ

if (req.readyState == 4) {

if (req.status == 200) { //ได้รับการตอบกลับเรียบร้อย

document.getElementById("content_tab").innerHTML = req.responseText //ข้อความที่ได้รับการตอบกลับ

}

}

}

req.send(null) //ทำการส่ง

}

// สำหรับการเรียกครั้งแรกเมื่อโหลดหน้าเพจ

window.onload = function() {

dotabclick('tab1', 'ajax/page1.php');

};

< /script>


<div id="tab">

<div id="content_tab"></div>

<ul>

<li id="tab1"><a href="javascript:dotabclick('tab1', 'ajax/page1.php')" title="แสดงตัวอย่าง">Preview.</a></li>

<li id="tab2"><a href="javascript:dotabclick('tab2', 'ajax/page2.php')" title="แก้ไข HTML">HTML.</a></li>

</ul>

</div>
25 ก.ย. 2554 2 1,204

555++

ลองอ่าน บทอื่นๆ บนเว็บดูสิครับ มีคำแนะนำอยู่

วิธีคิดง่ายๆ คืออย่างแรก ที่ page1.php และ page2.php ให้เก็บ cookie ไว้ ถ้ามีการเปิดดู โดยเก็บไว้ที่ต่าเดียวกันอย่างที่ 2 ให้อ่าน cookie ที่เก็บไว้ใส่ dotabclik ซึ่งเป้นฟังก์ชั่นที่ใช้โหลดในตอน refresh หรือ load ครั้งแรกหลักการก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับ
#1


พอใส่ฟังก์ชัน setcookie แล้ว class selected ไม่งานครับ


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^