ใช้ Ajax แบบ Reatl time โดยมีการ Search และ Paging ช่วยทีครับ

<script language="JavaScript">

       var HttPRequest = false;       function doCallAjax(Search,Page) {

          HttPRequest = false;

          if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...

             HttPRequest = new XMLHttpRequest();

             if (HttPRequest.overrideMimeType) {

                HttPRequest.overrideMimeType('text/html');

             }

          } else if (window.ActiveXObject) { // IE

             try {

                HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

             } catch (e) {

                try {

                   HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

                } catch (e) {}

             }

          }

         

          if (!HttPRequest) {

             alert('Cannot create XMLHTTP instance');

             return false;

          }

    

            var url = 'supervi_search';

            var pmeters = 'mySearch='+Search;

            var pmeters = "mySearch="+Search+"&myPage="+Page;

            HttPRequest.open('POST',url,true);            HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

            HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);

            HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");

            HttPRequest.send(pmeters);

           

           

            HttPRequest.onreadystatechange = function()

            {                 if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request

                  {

                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = "Now is Loading...";

                  }                 if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request

                  {

                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;

                  }

               

            }       }

</script>


<body Onload="bodyOnload('');">

<form name="frmMain" action="" method="POST">

<script language="JavaScript">

function bodyOnload()

{

    doCallAjax('','')

    setTimeout("doLoop();",3000);

}function doLoop()

{

    bodyOnload();

}

    </script>


<table width="850" border="0" align="center">

<tr>

    <td bgcolor="#009E8E">

    <p><strong>รหัสรายงาน</strong>:

      <input type="text" name="txtSearch" id="txtSearch" >

      <input type="button" name="btnSearch" id="btnSearch" value="ค้นหา" OnClick=            "doCallAjax(document.getElementById('txtSearch').value,'1');">

    </p>

    </td>

</tr>

</table>

<div align="center"><span id="mySpan"></span></div>

*ตัวโปรแกรม มีการ Search และ Paging ได้  แต่เมื่อเรากดดูที่หน้า ต่อไป แล้วพอถึงเวลา Loop  มันจะกลับไปที่ หน้า 1 ใหม่  ทำยังไงให้มันยังอยู่ที่หน้าเดิมที่เปิดอยู่ครับ
12 ก.ย. 2554 3 1,665

เมื่อมีการกด page ต่อไป ให้เก็บค่า page ไว้ด้วยครับ โดยต้องส่งค่านี้ไปเสมอ เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าขณะนี้อยู่หน้าไหนถ้าไม่ส่งไป ก็จะแสดงหน้าแรกเสมอทางออกก้อาจเก็บค่า page ไว้ที่ session ก้ได้ หรืออาจจะ สร้าง hidden field เพื่อมาเก็บค่า page ที่กำลังแสดงอยู่ไว้1.ถ้ามีการคลิก page โดย user ให้อัปเดท ฟิลด์นี้2.autorefresh ให้อ่าน field นี้ส่งไปด้วยเสมอ#1

ข้อตัวอย่างได้มั้ยครับ  เพราะผมเพิ่งเริ่มใช้ Ajax
#2

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^