การบวกลบ วันเวลา

การบวก  ลบ วันเวลา อยากรู้ว่าต้องใส่คำสั่งไหนง่ะคร่ะ.....
11 ก.ย. 2554 2 1,335

#1


<?


 


 


function todate($start_date,$date_num){


 $start_datec=strtotime($start_date); 


 $to_d=$date_num*86400; 


 $n_date=$start_datec+$to_d;


 return $n_date; 


}


 


     $dd="2011-08-31";


     $dr=todate($dd,1); //ส่งค่าให้ฟังก์ชั่น วันที่ปัจจุบัน พร้อมจำนวนวัน ถ้าจะบวก 1 ใส่ 1 ถ้าจะลบ 1 วัน -1


     echo $df=date("Y/m/d",$dr); //จัดรูปแบบวันที่ก่อนแสดง


 


 


?>

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^