โค้ดนับคนเข้าดูกระทู้ต้องเขียนประมาณไหนครับ

โค้ดนับคนเข้าดูกระทู้ต้องเขียนประมาณไหนครับ

ตามที่ผมเขียนมาทดสอบแล้วยังใช้งานไม่ได้

ผมต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ<?php

include('config.php');

$date_q=date('d y m H:i:');

$sql="UPDATE quiz SET view=view+1 WHERE id='$id'";

$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);

if($dbquery)

{    

    $sql="insert into ans(id,name,message,email,date_q)

        values    ('$id','$name','$message','$email','$date_q')";

    $dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);

    print"thank you";

    print"<a href=\"ans.php?id_question=$id_question\">back to comment</a>";

}

?>
04 ก.ย. 2554 1 961

ลองหาโค้ด counter บนเว็บดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^