โค้ด php ตัวนับเวลามีคนเข้าชมกระทู้ แต่ตัว count ไม่นับครับช่วยด

<?php

$host="127.0.0.1";

$user="root";

$passwd="1234";

$dbname="custom-guitar";

mysql_connect($host,$user,$passwd) or die ("ติดต่อ host ไม่ได้");

mysql_select_db($dbname) or die ("!Database is not");

$date_q=date("D d M Y H:i");

$sql="insert into ans(id_question,name,message,date_q) value ('$id_question','$name','$message','$date_q')";

$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);

mysql_close();

print"<br>Thanks for the comments.</br>";

print"<a href=\"ans.php?id_question=$id_question\">To post your answer.</a>";

?>
02 ก.ย. 2554 1 1,788

:46:
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^