รบกวนหน่อยคะ เรียงจำนวน โดยรับค่า n จำนวน

รับค่าตัวเลข n จำนวน แล้วเอามาจัดเรียง จากมากไป น้อย ค่ะ
30 ส.ค. 2554 1 1,106

เอาใส่ array ก่อนครับ แล้วเรียงด้วย sort();

<?php$fruits
= array("lemon", "orange", "banana", "apple"
);

sort($fruits
);

foreach (
$fruits as $key => $val
) {

echo
"fruits[" . $key . "] = " . $val . "\n"
;

}
?>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^