โค้ดลืมรหัวผ่านไม่ทำงาน

โค้ดลืมรหัสผ่านของผมจะใส่ข้อมูลถูกหรือผิด ก็ฟ้องว่าข้อมูลที่ใส่ผิดตลอกเลยครับ

พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ<?php

session_start();

$host='127.0.0.1';

$user='root';

$passwd='1234';

$dbname='Custom-Guitar';

mysql_connect($host,$user,$passwd) or die ("ติดต่อ host ไม่ได้");

mysql_select_db($dbname) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");

$sql="select * from Member where UserName='$UserName' AND Email='$Email' ";

$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);

$num_rows=mysql_num_rows($dbquery);

    if($num_rows==1)

    {

        session_register("SS_UserName");

        session_register("SS_Email");

        $SS_UserName=$UserName;

        $SS_Email=$Email;

       

        echo 'Complete, Go to back your email';

        //echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=Main.php">';

    }

        else

            {        

                echo 'UserName or Email may be wrong.';

                //echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=Main.php">';

               

                $to = "the_ferrary@hotmail.com";

                $subject = "Forgot my password";

                $message = "I forgot my password";

                $from = "From:the_ferrary@hotmail.com";

                mail($to, $subject, $message, $from);

            }

           

?>
20 ส.ค. 2554 2 1,106

ถามคำถามทำนองนี้หลายครั้งแล้ว น่าจะวิเคราะห์คำตอบเองได้แล้วนะครับถ้ารู้ว่าที่ผิดอยู่ที่ query ก็ควรแก้ไข query ครับหลักการตรวจสอบก็คือ echo เอาคำสั่ง sql ออกมา แล้วนำไปทดสอบบน phpmyadmin แล้วดูผลลัพท์ว่าตรงตามที่คาดคิดหรือไม่ ครับ ถ้าไม่ถูกก้แก้ไขซะ ... อ่านคำตอบก่อนหน้าประกอบด้วยก้ดีนะ เท่าที่ดูเธอยังไม่ได้ทำตามที่ผมบอกก่อนหน้าเลย#1

ขอบคุณครับAdmin ตอนนี้ผมแก้ไขโค้ดได้แล้ว
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^