อยากทราบวิธีแสดงข้อมูลล่าสุด พอจะมีตัวอย่างโค้ดมั้ยคะ

พอดีว่าใช้ oracle ค่ะ อยากแสดงข้อมูลล่าสุดที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูลลงไปขึ้นมาแสดงค่ะ ต้องทำยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

นี่คือตัวอย่างนะคะ

$sqlStm = "SELECT * FROM TB_SHCEDULE3  ORDER BY CS_CODE ASC,SEC ASC  ";

$objParse = OCIParse($con,$sqlStm);

OCIExecute($objParse,OCI_DEFAULT);

$Num_Rows = oci_fetch_all($objParse, $Result);


$Per_Page = 20;   // Per Page$Page = $_GET["Page"];

if(!$_GET["Page"])

{

 $Page=1;

}$Prev_Page = $Page-1;

$Next_Page = $Page+1;$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);

if($Num_Rows<=$Per_Page)

{

 $Num_Pages =1;

}

else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)

{

 $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;

}

else

{

 $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;

 $Num_Pages = (int)$Num_Pages;

}

$Page_End = $Per_Page * $Page;

IF ($Page_End > $Num_Rows)

{

 $Page_End = $Num_Rows;

}


18 ส.ค. 2554 1 1,437

ORDER BY ตาม Date ที่บันทึกล่าสุด หรือไอดี ที่บันทึกล่าสุด ไม่ทราบว่ามีฟิวด์สองฟิวส์นั้นไหมครับ ลองดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^