สอบถามเรื่องทำปฏิทินกิจกรรม

สอบถามเรื่องทำปฏิทินกิจกรรม  พอรันแล้วค่าในฐานข้อมูลมันไม่ออกเลยค่ะ ออกแต่ปฎิทินไม่ทราบว่าเราจะ error หรือเช็คว่าค่ามันส่งรึป่าวทำยังไงอะค่ะ   ขอบคุณค่ะโค๊ดที่ใช้รัน
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"   

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  

    <head>  

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  

    <title>prac full calendar</title>  

    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/redmond/theme.css' />  

    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='fullcalendar/fullcalendar.css' />  

    <script type='text/javascript' src='fullcalendar/jquery/jquery.js'></script>  

    <script type='text/javascript' src='fullcalendar/jquery/jquery-ui-custom.js'></script>  

    <script type="text/javascript" src="fullcalendar/fullcalendar.min.js"></script>  

    <script type="text/javascript">  

    $(function(){  

        $('#calendar').fullCalendar({  

            header: {  

                    left: 'month,agendaWeek,agendaDay',  

                    center: 'title',  

                    right: 'prev,next today'  

            },  

            editable: true,  

            theme:true,  

            events:"getCalendar.php?gData=1",  

            loading:function(bool) {  

                    if (bool) $('#loading').show();  

                    else $('#loading').hide();  

            }  

            // put your options and callbacks here  

        });  

          

    });  

    </script>
 

      

    <style type="text/css">  

    body{  

        padding:0px;  

        margin:0px;  

        font-size:12px;  

        font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;   

    }  

    #calendar{  

        width:750px;      

        margin:auto;  

    }  

    </style>
 

    </head>  

      

    <body>  

    <br />  

    <br />  

      

    <div id='calendar'></div>  

      

      

    </body>  

    </html>  

หน้าที่เรียกใช้งาน    <?php

    header("Content-type:text/json; charset=UTF-8");                

    header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");               

    header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);     

    $con_db=mysql_connect("127​.0.0.1","root","test") or die("Cannot connect db server");  

    $select_db=mysql_select_db("test");  

    if($_GET['gData']){  

        $event_array=array();  

        $i_event=0;  

        $q="SELECT * FROM tbl_event WHERE date(event_start)>='".date("Y-m-d",$_GET['start'])."'  ";  

        $q.=" AND date(event_end)<='".date("Y-m-d",$_GET['end'])."' ORDER by event_id";  

        $qr=mysql_query($q);  

        while($rs=mysql_fetch_array($qr)){  

            $event_array[$i_event]['id']=$rs['event_id'];  

            $event_array[$i_event]['title']=$rs['event_title'];  

            $event_array[$i_event]['start']=$rs['event_start'];  

            $event_array[$i_event]['end']=$rs['event_end'];  

            $event_array[$i_event]['url']=$rs['event_url'];  

            $event_array[$i_event]['allDay']=($rs['event_allDay']=="true")?true:false;  

            $i_event++;  

        }  

        echo json_encode($event_array);  

        exit;     

    }  

    ?>
 
20 ก.ค. 2554 2 2,394

เรียก getCalendar.php?gData=1 จะต้องมีข้อมูลออกมาครับ
#1

ไม่ทราบว่า มันต้องสร้างดาต้าเบสอะไรไว้บ้างอ่ะครับ

แล้วการใช้ json นี่ต้องโหลดอะไรมาลงเหมือน jquery อีกหรือไม่ครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^