การดึงเวลาจากฐานข้อมูล มาแสดงในตารางเวลา..........????


การดึงเวลาจากฐานข้อมูลมาแสดงในตาราง

ตัวอย่างเช่นผมมีเวลาในตาราง 2 ฟิว คือ เริ่ม 08:31:00  สิ้นสุด 10:00:00 

ปปหอยากให้มันโชวเหมือนในรูป ใครพอจะช่วยได้บ้างครับ php


ปป
17 ก.ค. 2554 1 1,722

มีแค่คำแนะนำนะครับแนวคิดก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ โดยปกติเรามักจะคิดว่า จะต้อง query ให้เหมือนอย่างที่แสดงผล แต่ในความเป็นจริง การ query ให้เหมือนที่แสดงผลเลยนั้นค่อนข้างทำได้ยากครับ แต่เราก็มีวิธีเลี่ยงอื่น คือ query แลเวจัดเรียงข้อมูลให้เหมาะสมกับการนำไปใช้่ต่อ ซึ่งวิธีนี้จะง่ายกว่าหลักการง่ายๆคือใช้ แอเรย์นะครับ ถ้าเราจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปนี้$times['08:30'] = 10;

$times['09:00'] = 10;

$times['09:30'] = 10;

$times['10:00'] = 10;08.30 คือเวลาของช่อง

10 คือ id_reเราก็จะได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวนลูป เพื่อสร้างตารางได้แล้วforeach(array('08:30','09:30'....'20:00') AS $time) {

   if(isset($times[$time])) {

       echo "<tr class="highlight"><td>$items[$time]</td></tr>"; // แสดงชื่อห้องที่จอง

   }else{

        echo "<tr><td>&nbsp;</td></tr>"; // ว่าง

   }

}เราสามารถกำหนด clas ให้ รายการที่ถูกจองแสดงผลแตกต่างจากอันที่ว่างได้ ซึ่งถ้าจัด CSS ไม่ให้มีช่องว่าง มันก็จะเหมือนกับการ highlight เลยทีเดียวลองดูนะครับ....
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^