ขอการแนะนำครับ Fatal error: Unsupported operand types in C:\AppS


Fatal error: Unsupported operand types in C:\AppServ\www\proapartment\admin\calculated2.php on line 8calculated.php

<?

while ($dbarr_cat = mysql_fetch_array($result_cat)) {

$sql_m="SELECT * FROM tb_detail WHERE room_id='$dbarr_cat[room_id]' order by tb_detail.detail_id DESC";

$result_m = mysql_query($sql_m); 

$dbarr_m=mysql_fetch_array($result_m);

//$total_m=mysql_num_rows($result_m);?>           <tr>

            <!--  <td height="20" valign="top" align="center" class="style3"><?=$a;?></td>-->

           <td width="5%" height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['room_name'];?></td>

           <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_cat['name'];?>

           <input type="hidden"  id="book_id" name="book_id[]" value="<?=$dbarr_cat['book_id'];?>"size="2" />

           <input type="hidden"  id="room_id" name="room_id[]" value="<?=$dbarr_cat['room_id'];?>"size="2" />

           

           </td>

           <!-- <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_w'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_w']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td> -->

           <td align="center"><input type="text" id="old_w" name="old_w[]"value="<?=$dbarr_m['unit_w'];?>" size="2" disabled /> </td>

           <td align="center"><input type="text" id="unit_w" name="unit_w[]" size="5"/>

           </td>

           

           <!--  <td height="20" align="center" class="style3"><?=$dbarr_m['unit_c'];?><font color="#FF0000"><? if ($dbarr_m['unit_c']=="") { echo "=NEW="; }?></font></td>-->

           <td align="center"><input type="text" id="old_c" name="old_c[]"value="<?=$dbarr_m['unit_c'];?>" size="2" disabled /> </td>

           <td align="center"><input type="text" id="unit_c" name="unit_c[]" size="5"/>

           </td>          

          </tr>

     

<?

}

?>
 

   calculated2.php<?

session_start();$book_id = $_POST['book_id'];  

$room_id = $_POST['room_id'];

$unit_c = $_POST['unit_c'];  

$unit_w = $_POST['unit_w']; 

$old_c = $_POST['old_c'];  

$old_w = $_POST['old_w'];

 $del_w = $_POST['unit_w']-$_POST['unit_w'];

$del_c = $_POST['unit_c']-$_POST['old_c'];$years=date("Y") + 543;  

$months=date("m");

$days=date("d");

$datenow=$days . "/" . $months . "/" . $years;//$price_water=$unit_w*30;

//$price_charge=$unit_c*7;include ('../system/connect.php');

include ('../system/function.php');

for ($i=0; $i<count($book_id); $i++)

{

$sql="insert into tb_detail(book_id, room_id, unit_w, unit_c, price_water, price_charge, date_bill , bill_status)

values('".$book_id[$i]."','".$room_id[$i]."','".$del_w[$i]."','".$del_c[$i]."','".$price_water."','".$price_charge."','".$datenow."','1')";

$result=mysql_db_query($dbname,$sql);}รบการช่วยแนะนำหน่อยครับคือว่าผมเริ่มหัดเขียนครับ 


08 ก.ค. 2554 4 2,185

เดาๆเอานะครับ$_POST['unit_w']   เป็น array ครับ เข้าใจว่าไม่สามารถลบกันได้ครับต้องระบบว่าจะลบ element ที่เท่าไหร่ เช่น
$_POST['unit_w'][0]ผิดถูก ยังไง รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ


#1

แม่นแล้วครับ ตัวแปรนี้เป็น Array ไม่สามารถเอามาคำนวณใดๆ ได้ครับ
#2


ขอบคุณครับแล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ


#3

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #3


ขอบคุณครับแล้วอย่างนี้พอมีวิธีไหนไหมครับที่จะนำค่ามาคำนวณได้ครับ...ขอคำแนะนำหน่อยครับ
555+++ถามคำถาม ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเลย...ไม่รู้ว่าจะทำอะไร และทำไมจึงต้องเอามาลบกัน ลองดู input array ดูครับ#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^