ต้องการ username ในตาราง user โดยใช้เงื่อนไขว่าตรงกับ user_id ใน

comment อะคับ ลองใช้ SELECT username FROM users LEFT JOIN (SELECT user_id FROM replies);

มันบอกว่า Subquery returns more than 1 row 


แบบว่าจะเอา username มาโชในคอมเม้นอะคับควรเรียกยังไงดี

28 มิ.ย. 2554 1 1,864

เพราะ SELECT user_id FROM replies มันคืนมากกว่า 1 รายการครับผมไม่รู้ว่าต้องการอะไร ถ้าต้องการรายชื่อสมาชิกที่ตอบคำถามลองใช้SELECT username FROM users WHERE id IN (SELECT user_id FROM replies);
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^