Checking IMAP service ไม่ผ่านครับ


ผมลง squirrelmail  แล้วChecking IMAP service port 143 ไม่ผ่าน ครับช่วยแนะนำด้วย-OS เป็น windows xp

- web server เป็น apache

- mail server เป็น  ArGoSoftขอบคุณล่วงหน้าครับ

 


16 มิ.ย. 2554 1 1,128

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^