ใครมีโค้ด Ajax เกี่ยวกับการโหวต ชอบหรือไม่ชอบ แบบ youtube

ใครมีโค้ด Ajax เกี่ยวกับการโหวต ชอบหรือไม่ชอบ แบบ youtube
ใครมีโค้ด Ajax เกี่ยวกับการโหวต ชอบหรือไม่ชอบ แบบ youtube แล้วแสดงเป็นกราฟ
07 พ.ค. 2554 1 1,514

ลองหาที่ ajaxrain.com ดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^