อยากเขียน code send maill

อยากเขียน code send maill  จะลบกวนช่วยสอนตั้งแต่ลงโปรแกรม ส่งเมลล์ เพราะผมใช้ Appserv อยู่ครับ

อยากได้มาก  เพราะอ่านตามกระทู้ต่างๆแล้วไม่เขาใจทำตามก็ไม่สำเร็จ 

ลบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย ครับ
06 พ.ค. 2554 3 1,307

การส่งเมล์ด้วย PHP ใช้เพียงบรรทัดเดียวครับmail ( string $to , string $subject , string $message [, string $additional_headers [, string $additional_parameters ]] )$to คือ ชื่ออีเมล์ที่ต้องการส่งถึง

$subject คือ หัวข้อจดหมาย

$message คือ ข้อความจดหมาย เป็น Textนอกนั้นไม่ต้องใช้ ก็ส่งได้แล้วครับ เช่นmail('admin@goragod.com', 'Test', 'ทดสอบการส่งจดหมายครับ');

#1

Warning: mail() [function.mail]: "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing inมันขึ้นอย่างนี้แก้ไขอย่างไงครับ
#2

"sendmail_from" not set in php.iniตรวจสอบ PHP.ini ครับ น่าจะไม่ได้กำหนด email ของ admin ไว้ หรือ ให้กำหนด header ของ mail ครับ ด้วยการส่งแบบ htmlhttp://www.goragod.com/...E0....html
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^