อยากทราบ วิธีการ ไม่ไห้ textbox พิมพ์ได้ครับ เมื่อกดปุ่ม


ทำไห้สถานะ textbox เป็น disable ครับ


03 พ.ค. 2554 4 4,773

<input id="xxx" name="xxx" type="text" value="" alt="" title="" size=13 disabled>เพิ่มคำว่า disabled
#1

มีวิธีการใช้ได้ 2 แบบนะครับ1.<input type="text" name="textfield" disabled="disabled" /> พิมข้อมูลไม่ได้ และถ้ามีข้อมูลใน box แต่ัเวลาส่งค่า จะเป็นค่าว่างครับ

2. <input type="text" name="textfield2" readonly="true" /> พิมข้อมูลไม่ได้ และถ้ามีข้อมูลใน box เวลาส่งค่าจะมีค่าคับผม

#2

BlueEye เวลาใส่ property ให้กับ tag ต้องมี = เสมอนะครับ หากค่านั้นๆไม่มี value ก็ให้ใส่เป็น ชื่อ property แทน เช่น<hr noshade> <-- ผิด

<hr noshade="noshade" /> < -- ถูก<textarea disabled></textarea> <-- ผิด

<textarea disabled="disabled"></textarea> <-- ถูกถึงแม้ว่าการเขียนที่ไม่ถูกต้องมันก็ยังทำงานได้ แต่การทำให้ถูกต้องซะทั้งหมดจะเป็นนิสัยที่ดีกว่านะครับ
#3

ขอบระคุณมากครับคุณ Goragod ยินดีรับฟังคำแนะนำครับผม
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^