หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ต้องขออภัยทาง Admin คุณอา gOragodเนื่องด้วยโพสนี้อาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการตั้งกระทู้

เพื่อถามตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บตามแนวทาง

ของ Admin ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้แต่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

จึงใคร่ขอความกรุณาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์โดยคัดมาส่วนหนึ่งเพื่อสื่อให้เข้าใจง่ายๆ ว่าเนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กระทรวงไอซีที ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่ โดยมีแนวโน้มว่าจะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่วาระที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนยุบสภาสมัยนี้ทั้งนี้เชิญร่วมลงนาม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอข้อแก้ไขหรือทำประชาพิจารณ์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ออภัยหากเป็นการไม่สมควร
21 เม.ย. 2554 0 1,040
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^