การใช้ mysql_query ใน php 5.3 ขี้นไป

ผมใช้ code ตามข้างล่างนี้ ครับ

include("setup/config.inc.php");

if (!mysql_select_db($config['db_name'], $c)) {

    echo 'Could not select database';

    exit;

}

mysql_query("set NAMES tis620");

$sql="select * from $config[tb3] order by doc_id desc limit 0,1";

$result=mysql_query($sql);

$rows=mysql_num_rows($result);

if($rows>0)

{

    $fetcharr=mysql_fetch_array($result);

    mysql_close($c);

?>

แล้วมัน ก็ error

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in C:\xampp\htdocs\edoc1\form_doc_get.php

ตรงจุดสีแดงครับ

ไม่ทราบว่าใคร มีวิธีแก้ ครับ
21 เม.ย. 2554 3 1,786

error ที่บรรทัด mysql_query นะครับ...ลอง echo $sql ออกมาดูก่อนครับว่าถูกต้องหรือไม่ และนำคำสั่งที่ได้ไปทดสอบบน phpmyadmin เพื่อดูรายละเอียด error ทีมากกว่านี้ผมคาดว่าคำสั่ง sql น่าจะผิดพลาดมากกว่า
#1

echo ดูแล้ว ผลคือ select * from doc_get order by doc_id desc limit 0,1
#2

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2echo ดูแล้ว ผลคือ select * from doc_get order by doc_id desc limit 0,1


แล้วได้ลองบน phpmyadmin หรือเปล่า มี error ว่าอะไร ?
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^