อยากเรียนถามเกี่ยวกับ Error ของ google chome ค่ะ


Refused to set unsafe header "Content-length"


Refused to set unsafe header "Connection"

หมายความว่าเราต้องแ้ก้ไขยังไงคะอาจารย์

31 มี.ค. 2554 1 1,458

เข้าใจว่าคงพยายามส่ง header อะไรบางอย่างไป (ซึ่งผมไม่รู้) ลองเอา header บางตัวที่ส่งอยู่ออกดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^