ผมจะทำยังไงเพื่อแปลงค่าตัวแปรจาก javascript เป็น PHP

ผมจะทำยังไงเพื่อแปลงค่าตัวแปรจาก javascript เป็น PHP


เป็นโค้ดคำนวณอายุครับ ซึ่งโค้ดหน้านี้ จะถูกดึงไปใช้ในหน้าหลัก ซึ่งตัวแปร วันเดือนปีเกิด จะถูก select จากฐานข้อมูลแล้วทำการแปลงค่า เพื่อใช้ในการคำนวณ

 <script>

var offset = new Date();

/*---------------- กรณีที่ไม่มีกำหนดตัวตั้ง จะใช้วันที่ปัจจุบันเป็นตัวตั้งแทน (ไม่ต้องลบ)---------*/

var nowDate =offset.getDate();

var nowMonth =offset.getMonth();

var nowYear = offset.getFullYear()+543;

/*---------------- ----------------------------------------------------------------------------------*/

function getAge(){  

var Age = document.getElementById('Age').value=years

var bDate = document.getElementById('bDate');    

var valDate = bDate.value;    

var bMonth = document.getElementById('bMonth');    

var valMonth = bMonth.value;    

var bYear = document.getElementById('bYears');    

var valYear = bYear.value;    

if(valDate!='null' && valMonth!='null' && valYear!='null'){         

offset.setFullYear(nowYear-valYear);         

offset.setMonth(nowMonth-valMonth);        

offset.setDate(nowDate-valDate);        

var years =offset.getFullYear();   

var month =offset.getMonth();        

var day=offset.getDate();  var Age = document.getElementById('Age').value=years

document.getElementById('Age').value=years+"  ปี  "+ month+" เดือน "+day+" วัน"<< ค่าตัวนี้สามารถแปลงเป็น PHPได้ด้วยวิธ๊ใดครับ

document.getElementById('Age1').value=years   // แสดงแค่ ปี

}else{        

document.getElementById('Age').value='';    

}

}

 </script>

<input type="hidden" name="bDate"  id="bDate" value="<? echo $bd ?> ">

<input type="hidden" name="bMonth" id="bMonth" value="<? echo $bm - 1 ?>" >

<input type="hidden" name="bYears" id="bYears" value="<? echo $by  ?>" >

<input type="text" name="Age" id="Age">

<script>getAge();</script>

***จากการหาข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าหากการส่งค่าผ่าน Form สามารถ echo ค่าเป็นตัวแปร PHP ได้เลย

แต่ในกรณีนี้ เป็นการรับค่าและแสดงผลในหน้าเดียว มีวิธีการใดบ้างครับ รบกวนดูด้วย

 


12 ก.พ. 2554 7 7,850


งงกับคำถาม..อย่างแรก เลย ไม่ลองใช้ PHP ดูละครับ ถ้ามันต้องมาจากฐานข้อมูล จากตัวอย่าง ก็ทำเหมือนกับ input ทั้ง 3 ตัวครับ bDate,bMonth,bYearsอย่างที่ 2 ถ้าต้องการใช้ Javascript และ Javascript ด้านบนทำงานได้ถูกต้อง ลองเรียกฟังก์ชั่นหลังจากโหลดเสร็จดูครับ<body onload="getAge()">ถ้าผมเข้าใจไม่ถูก อธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ....


#1


ขอตอบนะครับว่า ที่ไม่ใช้ PHP เพราะว่า   Javascript ตัวนี้ สามารถแสดงผลทันทีหลังจากรับค่าไปแล้ว

ส่วนโค้ดนี้ แต่เดิมจะทำงานหลังจากที่ผุู้ใช้ได้ทำการเลือก วัน เดือน ปี ครบ แต่ผมได้ทำการดัดแปลง

ให้เข้ากับการทำงาน ที่ต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  โดยค่าวันเดือนปี จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร $bdate_m

และทำการแยกออกมาดังนี้ครับ$rows1['birth_date'] ="$bdate_m";       

$birth_date = explode('-', $rows1['birth_date']);       

$bd = $birth_date[2];       

$bm = $birth_date[1];        

$by = $birth_date[0];การทำงานนี้อยู่ในหน้าหลักครับ แล้วจะ include หน้าที่ใช้คำนวณเข้าไป ผลที่ได้ก็จะแสดงทันที

ส่วนที่ผมต้องการทราบคำตอบก็คือ จะเป็นไปได้ไหม  ที่ผมจะแปลงค่าตัวแปร java ให้เป็น PHP

ในบรรทัดนี้ น่ะครับ  document.getElementById('Age').value=years+"  ปี  "+ month+" เดือน "+day+"วัน"

เพราะที่ผมศึกษามา จะพบแต่การส่ง ผ่านฟอร์ม ข้ามหน้าครับ ถึงจะecho ค่าที่เป็น PHPออกมา ยังไงรบกวนตอบด้วยนะครับ

โปรเจคผมเหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวครับ อีกอย่างผมไม่เคยเรียน java เลยครับ เลยไม่มีความรู้ ด้านการทำงานเท่าใดนั รบกวนด้วยนะครับ

 


#2

ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมว่าจะทำอะไร...ทำความเข้าใจก่อนว่า PHP และ Javascript ทำงานกันคนละที โดยที่ PHP ทำงานก่อน (บน Server) แล้วกลับมายัง Browser ซึ่ง Browser จะ แสดงผล แล้วถึงจะเริ่มทำงาน Javascriptดังนั้นในขั้นตอนปกติ จะเห็นได้ว่า เราไม่สามารถส่งค่าจาก Javascript กลับไปยัง PHP ได้เลย (เพราะมันทำงานกันคนละที)ทีนี้ถ้าจะเป็นต้องส่งค่ากลับไปยัง PHP (ผมก้ไม่รู้ว่าจะส่งไปเพื่ออะไร...)1.ถ้าต้องการนำอายุที่ได้ ไปคำนวณต่อ และแสดงผลในส่วนอื่นๆ ผมแนะนำให้คำนวณอายุด้วย PHP ซึ่งแน่นอน หลังจากนั้น PHP จะนำไปใช้ต่อได้ทันที (ไม่แนะนำให้ใช้ Javascript)2.Javascript จะมีประโยชน์ หาก มีการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิด บนหน้าเว็บ แน่นอน มันสามารถคำนวณได้ทันที และหากต้องนำอายุไปใช้ต่อ ก็แนะนำให้ทำทุกอย่างที่ต้องทำด้วย Javascript ทั้งหมด3.หาเราจำเป็นต้องส่งค่าอายุกลับไปบันทึกลงฐานข้อมูล หรือคำนวณอื่นไดด้วย PHP อันนี้ต้องพึ่ง Ajax แล้ว (ห้ามถามต่อ...อ่านบทความบนเว็บได้)ในทางปฏิบัติ เพื่อให้โค้ดสมบูรณ์ เราอาจจำต้องคำนวณทั้งในฝั่งของ PHP และ Javascript อย่าได้ขี้เกียจ
#3


สวัสดีครับ.... ขอร่วมแชร์นะครับ

ผมเข้าใจคำถามนี้ดี แต่....จากที่ดูคิดว่าอยากให้คำนวนผลออกมาทันที่ใช่มั้ยครับ จากคำที่ว่า "สามารถแสดงผลทันทีหลังจากรับค่าไปแล้ว" (คำพูดนี้หมายถึงรับค่าจากหน้าจอ) แต่คำถามนี้เริ่มต้นจากคำที่ว่า "วันเดือนปีเกิด จะถูก select จากฐานข้อมูล" (คำพูดนี้เป็นการรับค่ามาจาก server)จากโจทย์นี้เลยตีความว่า birth_date จะมาจากฐานข้อมูล พอเปิดหน้านี้แล้วนำมาแยกใส่ Input ที่ Hidden ไว้ แล้วคุณ "catbank" ก็ต้องการคำนวนอายุมาตอนที่แสดงหน้านี้ใช่มั้ยครับ

ถ้าใช่ ผมมีคำแนะนำสองแบบ

 1. คำนวนอายุได้เลยตั้งแต่ Query ซึ่งจะง่ายมากแล้วก็นำมาใช้ได้เลยตอนเปิดหน้านี้

2. Query เพื่อให้ได้ฟิลดิ์ birth_date มาหน้านี้ก่อน แล้วเขียน function (PHP) เพื่อคำนวนอายุ แล้วนำมาแสดงที่หน้านี้เลยได้เหมือนกัน

 เหตุผลนะครับ สองข้อที่แนะนำเป็นการทำงานที่ระดับ server เท่านั้น เนื่องจากหน้าหลัก select วันเดือนปีเกิดมาเพื่อคำนวน  เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะคำนวนมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ server เลย

 แต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือ ดูเหมือนคุณ  "catbank" อยากจะคำนวนมันหลังจากโหลดหน้าหลักขึ้นมาเสร็จแล้ว ผมยกตัวอย่างงานที่จะต้องคำนวนทันที่ในหน้าปัจจุบันให้ลองดูนะครับ

 เช่น ผมต้องการคำนวนอายุหลังจากที่ผมกรอกข้อมูล วันเดือนปีเกิด ลงใน Text box ตัวหนึ่ง ซึ่งโจทย์ของผมคือ

ผู้ใช้จะกรอกข้อมูลบนหน้าเพจนี้แล้วคำนวนที่หน้าเพจนี้เลย โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆเพื่อเปลี่ยนไปหน้าอื่นเลย ซึ่งอันนี้จะใช้ Javascript ได้อย่างเหมาะสม

 ส่วนคำถามเรื่องการแปลงค่าตัวแปร Java เป็น PHP ในบันทัด document.getElementById('Age').value=years+"  ปี  "+ month+" เดือน "+day+"วัน"ตรงนี้ค่าที่ได้มันจะไปปรากฏใน Input ที่มีไอดี Age อยู่แล้ว ซึ่งสามารถนำค่าที่ได้ไปใช้ได้เลย .... แต่ถ้าต้องการใช้ value นี้ในหน้าปัจจุบันเลยก็ต้องใช้ Javascript เรียกอยู่ดีครับ

 แนะนำว่าให้เรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ของการทำงานให้ถูกต้องก่อน เพื่อจะใช้ Javascript หรือ PHP ให้เหมาะสมกับสถานการณ์


#4


ขอบคุณ คำตอบของ คุณ goragod และคุณ BlueEye นะครับ

ขอบตอบคุณ goragod ก่อนนะครับ ว่า ขอบคุณทujให้ความรู้ แก่ผม ในเรื่องการทำงาน ระหว่าง PHP และ javascript

ตอนนี้ผมเข้าใจดีแล้วครับ ผมจะพยายามให้มากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับส่วน ที่คุณ BlueEye ได้ตอบนั้น คุณเข้าใจความคิดของผมเป็นอย่างดีครับ ในส่วนแรกของการทำงานนั้น

เมื่อทำการเลือกรายชื่อสมาชิกแล้วโปรแกรมจะเลือก ข้อมูล  birth_date มาจากฐานข้อมูลซึ่ง โค้ดการคำนวณนี้ก็ถูกดึงไปใช้ร่วมด้วย 

จึงได้ค่าตัวแปร เพื่อใช้ในการคำนวณครับ ปัญหาที่ผมอยากแปลงค่านั้น เป็นเพราะต้องการนำ จำนวนเดือนและปี ไปใช้ในการคำนวณการรับเงินสวัสดิการของสมาชิกกองทุนครับสำหรับคำแนะนำที่ให้ คำนวนอายุได้เลยตั้งแต่ Query ทำได้ด้วยวิธีใดครับ รบกวนอธิบายเพิ่มด้วยนะครับตอนนี้ผมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ datediff ครับ โดยการแสดงผลจากโค้ดที่ผมเอามาให้ดูนี้ ใช้เพื่อแสดงผลเพียงเท่านั้นครับ

ผมเป็นผู้เริ่มศึกษา น่ะครับ ความรู้ที่มีอาจไม่มากนะ ก็ขอขอบคุณ แก่ทุกท่านที่ให้ความรู้ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 


#5


datediff ก็ใช้ได้ครับ อันนี้เป็นอีกแบบนึง คือใช้ timestampdiff

 SELECT

timestampdiff(year, birth_date, curdate()) as cnt_year,

timestampdiff(month, birth_date, curdate())-(timestampdiff(year, birth_date, curdate())*12) as cnt_month,

timestampdiff(day, date_add(birth_date, interval (timestampdiff(month, birth_date, curdate())) month), curdate()) as cnt_day

FORM ....

WHERE ....


#6


ขอบคุณครับ ผมตัดสินใจใช้ datediff ไปแล้ว ครับ T T


#7
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^