ส่งค่าเปลี่ยนสี CSS ไปเรื่อยๆ

เราพยายามส่งค่าพารามิเตอร์เข้า CSS ค่าถูกต้อง

แต่มันไม่แสดงค่าตามสีที่ส่งเข้าไป และแสดงสีแรกแค่สีเดียว<table id="box-table-a" >

while($num!=0){  if($id=="BBC 370"){

    $color="#000099";

  }else if($id=="15-B15"){

   $color="#FF3300";

  }  <style type="text/css">               

     #box-table-a td.trd {

        padding: 4px;

        background: <?=$color?>;

        border-top: 1px solid #CCC;

        color: #000000;

        border-bottom: none !important;

     }

 </style>
   <tr><td class="trd"><?=$color?></td></tr>

}

</table>

02 ก.พ. 2554 1 1,523

ไม่ค่อยเข้าใจคำถามเท่าไร....แต่ดูเหมือน concept ไม่ค่อยถูกเข้าใจว่าคงจะสลับสี ตาราง หรือไม่ก็ แสดงสี ตามข้อมูลที่กำหนดวิธีข้างบน ไม่ค่อยถูกต้องนะครับถ้ากำหนดเป็น CSS ค่าที่กำหนดจะมีผลกับทุกรายการ ที่มี class เดียวกัน ดังนั่นทุกรายการก็จะแสดงเป็นสีเดียวกันวิธีที่ถูกคือ กำหนด style ให้กับรายการที่ต้องการเลยครับwhile($num!=0){  if($id=="BBC 370"){

    $color="#000099";

  }else if($id=="15-B15"){

   $color="#FF3300";

  }  echo '<tr><td style="background-color:'.$color.'">'.$color.'</td></tr>';#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^