เรียนถามเกี่ยวกับโค้ด validate ค่ะ

เรียนถามเกี่ยวกับโค้ด validate ค่ะ
อาจารย์คะหนูต้องการให้เมื่อเรากรอกข้อมูลช่องที่ฟ้อง validate แล้วให้เครื่องหมายตกใจสีเหลืองที่เป็นรูปภาพอ่ะค่ะ หายไป จะต้องใส่โค้ดอะไรคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

function  validateFmJob(){ 


if (document.getElementById("know_us").value == "" )


    {


        alert( "Please input know_us." );


document.getElementById("tdKnow_us").style.backgroundColor = "#FFCCFF";


document.getElementById("Know_usdv").style.display = "";


document.getElementById("know_us").focus(); 


        return false;


    }  


 


else if (document.getElementById("job1_id").value == "" )


    {


        alert( "กรุณากรองตำแหน่งที่สนใจ (1) Please input job1_id." );


document.getElementById("tdjob1id").style.backgroundColor = "#FFCCFF";


document.getElementById("job1iddv").style.display = "";


document.getElementById("job1_id").focus(); //Fogus na ja


        return false;


}

,ส่วนนี้คือโค้ด php ค่ะ


 


<form  method="post" enctype="multipart/form-data" id="add_information" name="AppForm"  action="showFormdata2.php" onSubmit="return validateFmJob(this);">
รบกวนขอโค้ดด้วยนะคะอาจารย์  ขอบพระคุณมากค่ะ


27 ม.ค. 2554 2 1,368

ไม่เคยให้ข้อมูลที่ควรจะให้เลย...ผมไม่รู้ว่าเครื่องหมาย ตกใจ ใช้อะไรในการแสดง ผมขอให้แนวคิดไปลองทำดูละกันอย่างแรก ตรวจจับการกดคีย์บอร์ด (keyup) เมื่อมีการกดคีย์บอร์ด ให้ไปตรวจสอบว่ามีตัวอักษรในช่องหรือไม่ ถ้าไม่มีตัวอักษร ก๋ให้ซ่อน icon<input id="test" onkeyup="document.getElementById('testImg').style.display = this.value=='' ? '' : 'none'" />

<img id="testImg" src="ตกใจ.png" />
#1


<table width="100%" height="30" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <tr>

        <td width="55%" id="tdKnow_us">

     

        <select name="know_us" id="know_us" onChange="selectone()" >

          <option value="">----- โปรดเลือก ------</option>

          <option value="001" <?php if($know_us=='001'){echo "selected";}?>>ตัวแทนจัดหางาน/Agency</option>

          <option value="002" <?php if($know_us=='002'){echo "selected";}?>>มหาวิทยาลัย-โรงเรียน/University-School</option>

          <option value="003" <?php if($know_us=='003'){echo "selected";}?>>เว็บสมัครงาน/Internet job post</option>

          <option value="004" <?php if($know_us=='004'){echo "selected";}?>>หนังสือพิมพ์/Newspaper</option>

          <option value="005" <?php if($know_us=='005'){echo "selected";}?>>โฆษณาทางโทรทัศน์/TV advert</option>

          <option value="006" <?php if($know_us=='006'){echo "selected";}?>>Prof. Assoc.</option>

          <option value="007" <?php if($know_us=='007'){echo "selected";}?>>พนักงานของสามารถ/Samart Employee</option>

          <option value="008" <?php if($know_us=='008'){echo "selected";}?>>อื่นๆ/Other</option>

        </select> <span class="textHighlight">*</span></td>

        <td><div id="Know_usdv" style="display:none"><img src="images/alert.gif" width="25" height="25"/></div></td>

      <td width="13%" id="know_us_detail1"  STYLE="display:none"><span class="style37">ระบุ&nbsp;<br>

        <span class="content">Specify</span></span></td>

      <td width="43%" id="know_us_detail2"  STYLE="display:none"><input name="know_us_detail" id="know_us_detail" type="text" size="30" value="<?php echo $_POST["know_us_detail"]; ?>"><span class="textHighlight">*</span></td>

      </tr>

  </table></td></tr>

  <tr>

    <td width="150" style="height:35" >&nbsp;<span class="style37">ตำแหน่งงานที่สนใจ 1</span><br>

      &nbsp;Position 1</td>

    <td id="tdjob1id">

    <select name="job1_id" id="job1_id">

        <option value="">----- โปรดเลือก ------</option>

  <?php

      $resultjobInfo1 = $candidate_infom->showJobinfo1();

      //print $resultjobInfo;

      for($m =1;$m <= $resultjobInfo1['num_rows']; $m++){

   print "<option value='$m'>".$resultjobInfo1['job_title_tha'][$m]."</option> ";

   }  ?>

    </select>

      <span class="textHighlight">*</span></td>

      <td><div id="job1iddv" style="display:none"><img src="images/alert.gif" width="25" height="25"/></div></td>

  </tr>ขอโทษอาจารย์จริงๆค่ะ อันนี้คือชื่อรูปภาพที่แสดงค่ะค่ะ <img src="images/alert.gif" width="25" height="25"/>

 


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^